2020

Centerpartiet borde byta namn till Avdragspartiet

2020-10-16 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, referas till i Dagens Nyheters huvudledare:

Ledaren kritiserar Centerpartiets politik där avdrag får en alltför stor roll, anser redaktionen. De refererar till en debattartikel av Lars Calmfors och kollegan David Seim vid Stockholms universitet:

"Nu senast var det ekonomerna Lars Calmfors och David Seim som förkastade förslaget och förklarade att sänkningen inte bör genomföras (SvD 13/10). I stället förespråkar de riktade stöd och att enbart nyanställningar subventioneras. Vidare påtalar de vikten av ”noggranna överväganden om olika åtgärders effektivitet”, vilket inte bara gäller hanteringen av ungdomsarbetslösheten."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se