2020

Per Skedinger medverkade i Nordegren&Epstein i P1

2020-10-20 Nordegren & Epstein i P1

Per Skedinger, IFN, var med i Nordegren&Epstein i P1  för att reda ut varför Sverige är så emot de minimlöner som EU föreslår.

En av orsakerna är att vi har en lång tradition av att lönerna sätts av arbetsmarknadens parter utan statens inblandning, sa han.

Hör samtalet här ( ca 12 minuter in i sändningen)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se