2020

Elever på yrkesprogram kan drabbas långsiktigt av coronakrisen

2020-10-29 Altinget.se

Dagmar Müller, IFN, intervjuas av Altinget.se om sin forskning om ungas övergång från gymnasiets yrkesprogram till arbetslivet.  Personliga kontakter som skapats via extrajobb eller sommarjobb under skoltiden är viktiga för möjligheten att få ett varaktigt jobb efter avslutad utbildning. Kriser såsom coronakrisen påverkar ungdomars chans att få jobb negativt, visar hennes forskning:

– I situationer som coronakrisen kan elever som annars klarat sig bra blir mer utsatta. På det sättet är det viktigt när man kommer in i en kris att förstå vilka mekanismer som påverkar elever under lång tid, säger hon till Altinget.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se