2020

Utredningen har räknat fel om skolpengen

2020-10-29 Dagens Industri

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri om hur Åstrandutredningen räknat fel om skolpengen:

"Utredningens förslag bör därför inte ligga till grund för lagstiftning. Analyserna som ligger bakom förslaget är helt enkelt otillräckliga. Man får ha visst överseende med detta då frågan är svår att studera. Men innan man går vidare med att ta bort principen om lika villkor i resursfördelningen – en hörnsten i svensk utbildningspolitik – bör man åtminstone kräva en mycket mer genomgående analys om vad, om något, som är problemet i dagens system."

Läs mer

Läs även replik här

Läs ny replik här

Läs ytterligare replik från utredarna här

Läs slutreplik

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se