2020

FORSKNINGSSTÖD: Han får miljoner för att syna storbolags uppköp av små techbolag

2020-11-03 ESBRI

Lars Persson, IFN, intervjuas av ESBRI om det nya forskningsanslag som ger honom och IFN-kollegorna Dagmar Müller och Pehr-Johan Norbäck samt Shon Ferguson, affilierad till IFN, möjlighet att forska om vad som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv: Att små företag som skapar ny miljövänlig teknik sköter sig själva från idé till marknad eller att de köps upp av storbolag.

– Små teknik- och forskningsbaserade företag är skickliga på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal. Stora bolag däremot, är bra på att förbättra existerande teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. De stora vill ofta köpa de små företagens teknik och kompetens. Men ur ett hållbarhetsperspektiv – är ett uppköp alltid det bästa alternativet för samhället? Eller är det bättre att de små företagen tar sig fram på egen hand på en konkurrensutsatt marknad? Om det visar sig att uppköp är bra, när i forsknings- och utvecklingsprocessen bör uppköpet i så fall ske för att det ur miljösynpunkt ska gynna samhället så mycket om möjligt? I projektet kommer vi att utveckla en analysram för att besvara de här frågorna, säger Lars Persson till ESBRI.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se