2020

”Vi vänder oss kraftigt mot de formuleringar som tillskrivs våra skolor”

2020-11-03 Skolvärlden

Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, omnämns i Internationella Engelska Skolans debattartikel i Skolvärlden.

"IES har bedrivit skolor i över 28 år och driver några av landets bästa skolor enligt oberoende skolforskare (IFN, PPN 89, 2020).

I samma rapport har professor Henrik Jordahl och Ph.D. Gabriel Heller-Sahlgren specialstuderat vad IES som skola åstadkommer mellan åk 6 och åk 9 i grundskolan (”The Value Added of Internationella Engelska Skolan”, augusti 2020). Med kontroll för alla tänkbara bakgrundsvariabler finner forskarna att elever som går i en IES-skola påtagligt förbättrar sina resultat i matematik, som i huvudsak undervisas på engelska, och i engelska."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se