2020

Johanna Möllerström: Donald Trump fortsätter att mejla mig

2020-11-06 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet om det amerikanska presidentvalet:

"En demokrati kan bara fungera om alla inblandade följer spelreglerna. Till dessa hör att låta rösträkningen pågå tills den är färdig och att inte rikta anklagelser om valfusk och andra oegentligheter mot de politiska motståndarna om det inte finns mycket klara grunder för det. Men precis som i andra aspekter av sitt presidentskap följer Trump inga regler utan använder den brända jordens taktik för att stärka sin egen position bland sina anhängare och så split i det demokratiska systemet."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se