2020

Andreas Bergh: Liberalernas ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga skattereform

2020-11-16 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN, skriver om Klas Eklunds skattereform på ledarsidan i Dagens Nyheter:

"Trots att förutsättningarna på pappret är bättre än på många decennier, är det svårt att hitta någon som tror att Eklunds förslag kommer att genomföras. Den senaste budgetpropositionens mischmasch av framstressade ogenomtänktheter på skatteområdet gick snarast i motsatt riktning jämfört med det helhetsperspektiv som Eklund anlägger. Hur kunde det bli så här?"

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se