2020

Johanna Grönbäck: Minimilönerna varken bra här eller där

2020-11-17 Borås Tidning

Per Skedinger, IFN, omnämns i en ledare i Borås Tidning:

"Sociala pelarens förslag om att reglera lägstalönerna syftar till att lösa faktiska problem. Nästan tio procent av arbetstagarna i EU lever i fattigdom och var sjätte medborgare har svårt att klara sig på sin lön. Men som konstaterats av nationalekonomen Per Skedinger i en Sieps-rapport talar både forskning och faktiska förhållanden emot överstatlig reglering av minimilöner."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se