2020

Världen lamslås – Kina ökar takten

2020-11-21 Svenska Dagbladet

Fredrik Sjöholm, IFN, intervjuas av Svenska Dagbladet om Kinas framväxt globalt.

"Det innebär att efter ett antal årtionden då demokratiskt styrda marknadsekonomier har dominerat världen och den globala ekonomin, finns nu ett alternativt ekonomisk-politiskt system som på allvar utmanar idén om vad som är ett framgångsrikt land.

– Det är en viktig effekt som kommer att prägla hela det här århundradet och påverka vad andra länder runt om i världen ser som eftersträvansvärt, säger Fredrik Sjöholm, globaliseringsexpert och vd för institutet för näringslivsforskning, IFN."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se