2020

Pandemin drar oss isär

2020-11-24 Kvartal

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i Kvartal om hur coronakrisen förstärker ekonomiska skillnader.

"Innan vi slungades ner i en pandemi stod frågor kring ekonomisk ojämlikhet högt på dagordningen, i såväl den politiska som den akademiska debatten. I takt med att covid-19 har stärkt sitt järngrepp om världen har detta delvis kommit i skymundan, men när vi så småningom kommer ut ur pandemin igen är ojämlikhetsfrågorna förmodligen mer aktuella än någonsin. Orsaken är att pandemin verkar förstärka de flesta ojämlikheter som fanns redan tidigare."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se