2020

Özge Öner: Avfärda inte förlorarnas upplevelse

2020-12-05 Svenska Dagbladet

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet om att de som idag saknar anknytning till samhället ofta förlorat sina jobb eller bor där man upplever att man fått det sämre.

" En växande forskningslitteratur visar att inom länder, i regioner eller enskilda yrken, finns det en koppling mellan att exponeras för globalisering och efterföljande lokalt missnöje."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se