2020

”Statlig innovationsutredning är till ingen nytta – den behöver göras om”

2020-12-08 Ny Teknik

Magnus Henrekson och Roger Svensson, IFN, skriver i Ny Teknik:

"En statlig utredning föreslår flera åtgärder för att högskolornas forskning ska komma till nytta i form av innovationer. Men förslagen saknar stöd i forskning – och det saknas framåtsyftande förslag. Hela utredningen måste göras om, skriver forskarna Magnus Henrekson och Roger Svensson."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se