2020

Ett annorlunda år

2020-10-12 Plastforum

Joacim Tåg, IFN, omnämns i en ledare i Plastforum.

Under våren valde flera företag att ställa om sin produktion för att stötta bland annat sjukvården, när gränser stängdes. Under året har tillika allt fler företag valt att flytta hem viss produktion till Sverige igen. Enligt Sinf´s senaste undersökning upplever 26 procent av de svarande att kunderna flyttar hem produktion. 83 procent av dessa anser att största anledningen är för att säkra leveranser.

Joacim Tåg, vid Institutet för näringslivsforskning, säger att det stämmer att en del av jobben kommit tillbaka. Pandemin har satt fingret på de utmaningar som finns med globala försörjningskedjor. Snabbare beslut och ledtider anpassade till kunderna är en annan anledning till varför företag tar hem sin produktion. Att hållbarhet och miljö hamnat högre upp på företagens dagordning, spelar också in sin roll.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se