2020

”Skärp restriktionerna med vaccinstarten nära”

2020-12-15 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, och Petter Lundborg, Lunds universitet, argumenterar för striktare coronaregler i Svenska Dagbladet:

"Det har hävdats att enligt ”vetenskapen” har nedstängningar ”inga eller mycket svaga effekter på dödligheten” i covid-19. Det är visserligen svårt att skaffa sig en god bild av forskningsläget, eftersom det just nu väller fram en flod av nya bidrag från både epidemiologer och nationalekonomer utifrån liknande statistisk metodik. Resultaten varierar men många välgjorda empiriska studier finner att hårdare restriktioner kan ha stora effekter."

Läs mer

Läs Roger Svenssons, IFN, replik här

Läs slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se