2020

Migrationen en fortsatt förlustaffär för Sverige

2020-12-18 Dagens Industri

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Dagens Industri om migrationens ekonomiska konsekvenser:

"Situationen på arbetsmarknaden gör att flyktinginvandringen innebär en kostnad för de offentliga finanserna även lång tid efter att flyktingarna invandrat till Sverige."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se