2020

”Nedstängningar ett gigantiskt experiment”

2020-12-18 Svenska Dagbladet

Roger Svensson, IFN, skriver en replik på Lars Calmfors, IFN, debattartikel i Svenska Dagbladet:

"Det är inte bara en viruspandemi som svept över världen, utan även en pandemi av statliga nedstängningar. Trots att sådana nedstängningar aldrig tillämpats vid tidigare pandemier såsom asiaten och Hongkong­influensan på 1950- och 1960-talen, har politiker i land efter land beordrat nedstängningar av sällan skådat slag i syfte att verka handlingskraftiga. Ett gigantiskt experiment utan tidigare erfarenheter och konsekvenstänk som naturligtvis saknar stöd i vetenskapen."

Läs mer

Läs ursprungsartikeln här

Läs Lars Calmfors och Petter Lundborgs slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se