Institutet i media

Institutet i media – 2021

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2021-03-01 Hallands Nyheter, Bohuslänningen

Gustav Juntti: En bra välfärd behöver de privata företagen

Mårten Blix och Henrik Jordahl, IFN, omnämns i en ledare i Hallands Nyheter och Bohuslänningen:

"Tills nyligen har de privata alternativens nyttor för svensk välfärd de tre senaste decennierna saknats i debatten.

Vid ett seminarium (16/2) visar ekonomerna Mårten Blix och Henrik Jordahl vid Institutet för Näringslivsforskning vad vi kan lära oss av vad de i sin nya bok kallar “det svenska experimentet”."

Läs mer

Läs även i Bohuslänningen


2021-02-26 Expressen

Tror ens Ygeman själv på argumentet om Ringhals?

Erik Lundin, IFN, omnämns i en ledarkrönika av John Hassler i Expressen:

"När efterfrågan stiger ökar produktionen och det som är kommersiellt bra blir då också bra för samhället. 

Men den svenska energimarknaden är närmast så långt ifrån en fri konkurrensmarknad man kan komma. Kärnkraften ägs av Vattenfall och Fortum och dessa företag äger också stora andelar av vatten- och vindkraft. Att ägandet är så extremt koncentrerat gör att vinstintresset ofta går på tvärs med samhällsintresset. 

För varje procents minskning av kärnkraftsproduktionen ökar ägarnas kommersiella intäkter med lika många procent, visar energiforskaren Erik Lundin på Institutet för Näringslivsforskning i en ny uppsats. Siffran är förstås osäker och avser kortsiktiga effekter men den visar ändå hur skevt vinstintresset slår."

Läs mer 


2021-02-25 Dagens Nyheter

”Skapa fler elområden och låt elpriserna öka runt storstäderna”

Pär Holmberg och Thomas Tangerås, IFN, skriver om elmarknaden i Dagens Nyheter.

För att klara utmaningarna inom elförsörjningen, bör elmarknaden utvecklas. Priserna bör återspegla resursbristen i elsystemet och den politiska osäkerheten som rör elmarknaden behöver minska, skriver forskarna. Bland annat föreslår de att fler elområden ska införas.

Läs mer

Läs även notis hos Omni

Läs även notis på Fplus


2021-02-22 Dagens Nyheter

Ledare: Norsk ekonomi klarar inte både minskande oljeintäkter och höga ohälsota

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver om norsk ekonomi i Dagens Nyheter:

"De höga oljeinkomsterna är den tydligaste skillnaden mellan de offentliga finanserna i Norge och dem i övriga nordiska länder. Men minskande oljeintäkter framöver skapar stora anpassningsproblem: statsfinanserna försvagas på samma sätt som vid stora skattesänkningar men utan de positiva effekter på arbetsutbudet som dessa innebär. Detta kommer ovanpå de offentligfinansiella påfrestningar som följer av en åldrande befolkning."

Läs mer

 


2021-02-22

Calmfors: ”Skatteskifte i sikte”

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, intervjuas i Affärsvärldens podd:

"Det är flera saker som nationalekonomen Lars Calmfors tycker är underligt med den svenska coronastrategin. Den har även blottlagt brister i svensk välfärd som knappast avtar på sikt. Tvärtom, menar Calmfors. I en framtid då vi lever längre och de offentliga finanserna måste öka förespråkar han en genomarbetad skattereform. Han vill se ett skifte från skatt på inkomst till ökad skatt för konsumtion."

Läs mer och hör podden här


2021-02-20 Bulletin

Niclas Berggren: Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning

Niclas Berggren, IFN, skriver i en krönika i Bulletin om hur en försvagad rättsstat kan leda till ökad antisemitism:

"På senare år har nationalekonomer börjat studera kulturella fenomen som tillit, tolerans, religion – och antisemitism. Så även jag, tillsammans med duktiga kollegor. Utgångspunkten är att ekonomin, som den fortgår inom ramen för rättssystemets regelverk, påverkar människors värderingar och attityder. Inte minst har antisemitismen historiskt ofta haft kopplingar till ekonomiskt grundade stereotyper. Jag har nyligen varit med om att genomföra en studie som undersöker hur antisemitism kan förklaras med hjälp av hur marknadsekonomin och rättsstaten ser ut."

Läs mer


2021-02-19 Svenska Dagbladet

”Bygg bostäder av kommersiella lokaler”

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet:

"Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder."

Läs mer

Läs även notis i Dagens PS


2021-02-14 Affärsvärlden

Det våras för fackförbunden

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av Affärsvärlden om fackförbundens roll.

Tidningen skriver om ett trendbrott på svensk arbetsmarknad: För första gången på länge ökade antalet medlemmar i fackförbunden under 2020. För LO är det den största ökningen på 35 år.

Lars Calmfors tror dock inte att den höga anslutningsgraden är något vi kommer se även framöver. Han tror att 2020 års ökning beror på coronakrisen. Nyligen skrev han rapporten "Vad finns det för anledning att gå med i facket?" tillsammans med Julia Nederberg och Carolina Persson för Fores räkning.

–Motiven för att gå med i facken är inte längre att man vill påverkasamhället i någon riktning, exempelvis att utjämna maktbalansenmellan arbetsgivare och arbetstagare eller minska löneskillnadernamellan män och kvinnor. Motiven är snarare individualistiska, ochhar främst med trygghet att göra. Ett viktigt skäl för att man vill gåmed i ett fackförbund verkar vara missförståndet att man, genomfackligt medlemskap, även får tillgång till A-kassa. Det har sannoliktvarit den viktigaste förklaringen till det uppsving vi nu ser, sägerLars Calmfors. 

Läs mer ( bakom betalvägg)


2021-02-18 Di-TV

Lars Calmfors om det svenska vaccinationsprogrammet

Lars Calmfors, IFN, intervjuades av Di-TV om det svenska vaccinationsprogrammet.

Enligt Calmfors innebär varje försening av vaccinationerna en stor minskning av BNP. Att få ut  vaccinationerna i full takt är vad som behövs för att få igång ekonomin igen, säger han.

Se intervjun här


2021-02-16 P1-morgon, Sveriges Radio

Ny bok granskar privatiseringen av välfärdstjänster

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, intervjuades i P1-morgon om nya boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment.

Tillsammans med Mårten Blix har han sammanställt forskningen om privatiserad välfärd och bland annat ställt frågan om kvaliteten och produktiviteten blir bättre i den privata välfärden jämfört med den offentliga. 

Hör Henrik Jordahl berätta om boken och forskningsläget.


2021-02-14 Dagens Industri

Professorn: Fel fokus av finansministern – här bör skatten höjas

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av Dagens Industri om finansminister Magdalena Anderssons förslag om höjda skatter.

Daniel Waldenström förespråkar en återinförd fastighetsskatt som enligt honom skulle ge 10 till 20 miljarder mer att omfördela. Däremot tror han inte att det finns så mycket pengar att hämta i 3:12-regelverket:

–Här får vi vara varsamma. Sverige beskattar redan företagare ganska mycket. Vad vi vill är ju att de ska växa och anställa, säger han.

Läs mer

Läs även notis i fplus


2021-02-12 Omni Ekonomi, Fplus

Professor: Är en ”no brainer” att höja skatten på bostäder

Lars Calmfors och Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av Omni Ekonomi om finansiministerns utspel om att kapital bör beskattas hårdare.

Enligt Lars Calmfors är högre beskattning av bostäder en så kallad " no brainer".

– I dag gynnas bostadsinvesteringar framför andra investeringar /.../ De negativa tillväxteffekterna av beskattning av ägda bostäder är betydlgit mindre än motsvarande effekter av höga marginalskatter på arbetsinkomster, säger han.

Daniel Waldenström menar att det är en balansgång mellan att inte ha för låga och för höga skatter.

– Sveriges skatter ligger nästan högst i världen, vilket indikerar att vi inte kan höja skatterna alltför mycket utan att tappa i välståndsligan, säger han.

Läs mer ( bakom betalvägg)

 


2021-02-12 Altinget.se

Hallå där Andreas Bergh – “Med marknadsekonomi kan vi jobba mindre”

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas av Altinget.se.

Han är aktuell med en seriebok om marknadsekonomi. Men varför en bok i serieformat?

– För att förklara vad marknadsekonomi är på ett nytt sätt för nya läsare, och för att nå nya målgrupper. Jag har skrivit flera böcker tidigare men insåg att om jag gör på samma sätt kommer ungefär samma läsare att läsa boken.

Läs mer ( bakom betalvägg)


2021-02-11 Studio Axess

Fredrik Sjöholm – Universiteten underpresterar

Fredrik Sjöholm, vd IFN, intervjuas i Studio Axess.

Universiteten underpresterar, säger Fredrik Sjöholm i en intervju där han också berättar mer om coronakrisens effekter på globaliseringen och hur vi ska förhålla oss till Kina.

Se intervjun här

Intervjun finns även som podd


2021-02-11 Børsen

Der er to fundamentale problemer med Wammens plan om att invester os ud af krisen

Christian Bjørnskov, Aarhus Universitet och affilierad till IFN, skriver i en krönika i danska Børsen om hur coronakrisen bör hanteras.

Delar av det danska näringslivet har börjat argumentera för att det är dags att återöppna det danska samhället efter nedstängningen. Dansk ekonomi befinner sig i recession och riskerar en långvarig strukturell kris där många företag nu står på randen till konkurs, skriver Bjørnskov och argumenterar för att krisen inte tar slut förrän nedstängningarna upphör och att forskning visar att det inte går att investera sig ur krisen.

Läs mer ( bakom betalvägg)


2021-02-05 Arbetsmarknadsnytt

Nya konkurshoten: ”Ett historiskt misslyckande”

Mårten Blix, IFN, intervjuas av Arbetsmarknadsnytt om stöden till företagen.

De långa handläggningstiderna från ansökan till utbetalning av företagsstöd är något som enligt flera företagare riskerar att driva företag mot konkurs:

– Därför är det viktigt att det inte fastnar i byråkratin. Om pengarna redan är avsatta, är förseningarna och regelkrånglet obegripliga, som en form av nationellt självskadebeteende. Att låta företagen gå under på grund av långsam hantering innebär ju att de stöd som hittills betalats ut är bortkastat, säger Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Läs mer


2021-02-05 Ekonomiekot, Sveriges Radio

Oklart om visstidsjobb ökar efter pandemin

Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, intervjuas av Ekonomiekot.

Fackförbunden inom LO varnar för att arbetsgivarna kommer att vilja anställa på tidsbegränsade kontrakt när ekonomin kommer igång igen efter coronakrisen. Anställningarna på tidgsbegränsade kontrakt kommer att vara vanligare, förutspår de.

Per Skedinger säger att det inte kan uteslutas om konjunkturnedgången blir långvarig, men att den nya LAS-uppgörelsen troligen kommer att verka åt andra hållet.

Läs mer och hör inslaget här

 

 

2021-02-04

Individualistiska värderingar gör det svårare för facket att värva medlemmar

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida.

Den fackliga organisationsgraden föll kraftigt 2006–08. I en ny rapport visar Lars Calmfors tillsammans med medförfattarna Julia Nederberg och Carolina Persson att anledningarna till varför man väljer att vara med i facket har ändrats. I dag är skälen mer individualistiska.

Läs mer

 

 

 


2021-02-01 Bulletin

Krönika: FHM kräver perfekta studier som inte finns – med risk för människoliv

Niclas Berggren, IFN, skriver en krönika i Bulletin om den svenska coronastrategin.

Enligt Niclas Berggren präglas den av så kallad hyperrationalism som han ser i bland annat synsättet att inte genomföra en åtgärd så länge man inte har studier av högsta kvalitet som påvisar positiva efekter. 
"Detta synsätt kan låta bra, men utgör ett hinder för viktiga och potentiellt gynnsamma åtgärder i krissituationer som den nuvarande."

Läs hela krönikan här

 


2021-01-30 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström: Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet:

"det inte varit för den vilja till framåtsträvande som marknadsekonomin möjliggör hade det inte varit möjligt för vetenskapen i allmänhet och hälsovården i synnerhet att ta sådana sjumilakliv som under pandemin."

Läs krönikan här


2021-01-30 Svenska Dagbladet

Effekterna för S är helt förödande

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i ett reportage i Svenska Dagbladet.

SvD skriver om tankesmedjan Katalys nya bok Klass i Sverige.  Författarna skriver att förmögenhetsfördelningen i dag är tillbaka där den var på 1940-talet och att inkomstfördelningen påminner om England 1688.

" Den analysen har i den gångna veckan sågats hårt av Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. I en debatt med Daniel Suhonen i Studio ett kallade han bilden av ökad ojämlikhet som målas upp för en missrepresentation av hur verkligheten ser ut:

– Om vi tittar i ett 25-årsperspektiv så har det förbättrats för alla ikomstlägen. Även de som har lägre inkomst har fått en absolut förbättring till skillnad från i USA till exempel, sa han i Sveriges Radio. "

Läs mer


2021-01-29 Dagens Industri

Konkursvåg hotar Sverige

Mårten Blix och Magnus Henrekson, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri.

Överdriven formalia och kontroller försenar och försvårar stödsystemen till företagen. Många företagare har fått agera bank åt staten i väntan på utlovat stöd och därigenom blivit högt skuldsatta, skriver de:

"Eftersom regeringen har tagit fram fel krispärm går allt i slow motion. Regeringen meddelade den 9 november att permitteringsstödet skulle förlängas, men alla beslut och kontroller på vägen innebär att eventuella pengar inte kommer att utbetalas förrän i slutet på april, dvs. mer än fem månader senare! Istället för breda företagsstöd, som är kostsamma och ineffektiva, borde åtgärderna skyndsamt ha fokuserat på de hårt drabbade branscherna. Nu är det dessvärre för sent att göra om och förenkla stödens grundkonstruktion, men det går fortfarande att med några lätta grepp göra det mindre svårt för småföretagen att överleva. För att pengarna ska nå fram måste regeringen omgående reversera det ökade regelkrånglet och byråkratin. "

Läs artikeln här


2021-01-28 Børsen

Tidens mistillid til marknedsøkonomien er fejlagtig og farlig

ChristianBjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, skriver i en krönika av debattkaraktär i Børsen.

" Lande med begrænsede offentlige sektorer, let regulering og sikre private ejendomsrettigheder udvikler sig langt hurtigere, og er ofte både mere produktive og mindre forurenende end andre. Man kunne derfor tro, at der er et svært valg i den økonomiske politik mellem effektivitet og lighed. Den tradeoff, der har været så vigtig i talrige diskussioner om økonomisk politik, afvises nu i ny forskning. 

Den nye evidens kommer fra en artikel, jeg har skrevet sammen med den fremragende Andreas Bergh fra Lunds Universitet, der er under udgivelse i tidsskriftet Kyklos. I modsætning til tidligere forskning, der forsøgte at se på sammenhængen mellem den førte politik og indkomstniveauet i forskellige dele af samfundet, ser Andreas og jeg på ændringer i politikken og den efterfølgende vækst i indkomsterne.

Det unikke i artiklen med titlen “Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?”, er således dens fokus på dynamiske effekter af politik, der fører til mere eller mindre økonomisk frihed."

Läs hela artikeln här (bakom betalvägg)


2021-01-28 Kommunalarbetaren

Egna förmåner lockar fler till facket

Lars Calmfors, IFN, omnämns i Kommunalarbetaren.

Lars Calmfors är en av författarna till en rapport utgiven av tankesmedjan Fores som undersöker människors skäl till fackligt medlemskap.

"Rapporten ”Vad finns det för anledning att vara med i facket?” är skriven av bland andra nationalekonomen Lars Calmfors. Vid ett seminarium presenterade han sin undersökning där medlemmar och icke medlemmar har svarat på frågor om vad de tycker om facket och varför de är med eller inte med.

De omkring 3 000 svaren visar enligt Lars Calmfors en attitydförändring och beteendeförändring där individualistiska värderingar rankas högre än kollektiva.

Förmåner på arbetsplatsen och försäkringar visar sig vara de viktigaste argumenten för att gå med i facket."

Läs artikeln här

 

 


2021-01-28 Svenska Dagbladet

Du har inte rätt till dina egna fakta

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i en ledare i Svenska Dagbladet.

Skribenten hänvisar till Magnus Henreksons medverkan i Studio Ett där han debatterade jämlikhet med Daniel Suhonen,tankesmedjan Katalys:

"En nivå av detta är väl fakta. En annan är väl hur man ser på samhället". En påtagligt defensiv Daniel Suhonen sitter i Studio Ett och försöker hämta sig från ekonomiprofessorn Magnus Henreksons totalsågning av tankesmedjan Katalys senaste rapport om hur nyliberalismen trasat sönder det svenska samhället och klassklyftorna nått nivåer som skulle få Charles Dickens att tappa andan. 

En "nivå" är fakta. En annan är hur vi ser på samhället. Som om syn på samhället skulle påverka fakta. En idé om politik och samhällsdebatt sammanfattad i en både ärlig och behändig programförklaring. 

Magnus Henrekson har egentligen inte gjort något särskilt anmärkningsvärt, utan bara påpekat det som vi vet om ojämlikheten i Sverige. Han fokuserar på det som är samhällets grundläggande utmaning, att få ekonomin att fungera på ett sätt som gör det möjligt för alla att få det bättre. Genom egen ansträngning och genom eget arbete. "

Läs hela artikeln här


2021-01-27 TT, Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad, The Local

Klyftor ökar–relativ fattigdom rekordhög

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av TT i en artikel publicerad i flera tidningar.

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) nådde andelen svenskar i relativt fattigdom 2019 den högsta nivån hittills, över 15 procent av befolkningen.

–Det kan skapa spänningar och kan vara allvarligt, säger Daniel Waldenström.

Läs mer

Läs även i The Local


2021-01-27 Svenska Dagbladet

Nedstängningar gör mer skada än nytta

Roger Svensson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tillsammans med Lars Jonung och Ulf Persson skriver han att det vetenskapliga stödet för nedstängningspolitiken är svagt eller obefintligt. Enligt forskarna gör tvingande åtgärder mer skada än nytta.

Läs artikeln här

Läs även notis i Fplus


2021-01-26 Studio Ett, Sveriges Radio

Ny antologi om det växande klassamhället

Magnus Henrekson, IFN, medverkade i Studio Ett i en debatt.

Tankesmedjan Katalys har publicerat en ny antologi om det växande klassamhället. I en debatt mellan Daniel Suhonen, Katalys, och Magnus Henrekson, IFN, diskuterade de frågan.

Hör diskussionen här


2021-01-26 Expressen

Svenskt Näringsliv måste ta brottsligheten på allvar

Niclas Berggren och Andreas Bergh, IFN, omnämns i en ledare i Expressen.

"Sverige har rasat från 19:e till 46:e plats i det index som mäter ekonomisk frihet i världen. Den främsta anledningen är att företagare i allt mindre utsträckning upplever att de kan lita på att polisen upprätthåller lag och ordning, skriver nationalekonomerna Niclas Berggren och Andreas Bergh i Svenska Dagbladet."

Enligt Expressen bör de svenska näringslivsorganisationerna ta hotet från den organiserade brottsligheten på större allvar.

Läs ledaren här


2021-01-26 Altinget.se

Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

Ola Andersson, Uppsala universitet och affilierad till IFN, är en av fyra författare till en debattartikel i Altinget.

Enligt en ny studie riskerar de som får vaccinationsinformation tro att livet fortare återgår till det normala. Det verkar, enligt studien, minska deras benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer. Därför anser forskarna att fortsatt strikta restriktioner kan krävas för  att hålla tillbaka smittspridningen tills en stor del av befolkningen är vaccinerad.

Läs mer

Läs även notis i Fplus


2021-01-26 Svenska Dagbladet

”Urholkad rättsstat ett slag mot ekonomin”

Niclas Berggren och Andreas Bergh, IFN, skriver om Sveriges fall i Economic Freedom of the World Index, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Indexet mäter graden av marknadsekonomi i 160 länder. Trots att Sverige ligger bra till i flera mätområden, visar indexet att polisen upplevs som mindre pålitlig. Det är mycket oroande att företagare i allt mindre utsträckning upplever att de kan lite på att polisen upprätthåller lag och ordning, skriver Niclas Berggren och Andreas Bergh. Det är också negativt för medborgarnas trygghet och förefaller vara ett viktigt reformområde, skriver forskarna.

Läs artikeln här

Läs även notis på Omni.se


2021-01-20 Kvartal

Dags att närma sig USA

Fredrik Sjöholm, vd IFN, skriver i Kvartal om att det nu är dags för Europa att närma sig USA.

"Från ett europeiskt perspektiv är det av stor vikt att återställa de historiskt starka transatlantiska banden. EU bör därför närma sig USA för att öka möjligheterna till frihandel och återigen sätta fart på globaliseringen" skriver Fredrik Sjöholm.

Läs mer


2021-01-18 Nyheter24

Ny studie: Vaccineringen kan leda till hårdare restriktioner

Ola Andersson, Uppsala universitet och affilierad till IFN, omnämns i Nyheter 24 angående en ny studie.

Enligt en svensk-dansk studie minskar benägenheten att följa rekommendationer när ett vaccin närmar sig.

– I undersökningen finner vi att de som får vaccinationsinformation tror att livet fortare kommer att gå tillbaka till det normala, vilket verkar minska deras vaksamhet och benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer, säger Ola Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning, i ett pressmeddelande publicerat via Uppsala universitet.

Läs mer 


2021-01-18 Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladet

Ledare: Rätt att ge företagen fortsatt stöd

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, omnämns i en ledare i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet.

"Framöver är det dock en annan fråga som behöver hanteras: Hur ska stöden avvecklas när samhället kan vända åter till ett normalläge? I en intervju i Dagens Nyheter (12/1) lyfter ekonominestorn Lars Calmfors fram riskerna med att stöd kan försämra dynamiken i ekonomin om företag som egentligen inte är långsiktigt livskraftiga kan leva vidare. I grunden ligger den gamla schumpeterianska analysen om ”kreativ förstörelse” - att olönsamma företag måste få gå under så att nya kan ta plats."

Läs mer


2021-01-16 Svenska Dagbladet

Textilarbetare hårt drabbade av pandemin

Fredrik Sjöholm, vd IFN, intervjuas av Svenska Dagbladet om pandemins effekter på produktionsländer för varor som inte säljer lika bra under pandemin.

"Att pandemin påverkar flera branscher och länder djupt stod klart redan i dess inledning. I västvärlden har man sett att folk inte handlar i samma utsträckning som tidigare, vilket påverkar producenterna av kläder, skor och elektronik.

– Det ger en negativ inverkan på de produktionsländer som tillverkar dessa saker. Länder som man till stor del hittar i Öst- och Sydasien och till viss del även i Etiopien, säger Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet."

Läs mer


2021-01-13 Fplus

Sverige rasar i frihets-ranking – ”Det här är grymt allvarligt”

Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till  IFN, omnämns i en artikel i Fplus.

Sverige rasar i ett internationellt frihetsindex samtidigt som regeringen går på offensiven mot marknadsekonomin under pandemin, skriver Fplus och hänvisar till en rapport av Christian Bjørnskov och Timbro.

"Att staten i kriser känner att den måste ”ta tillbaka kontrollen” är inget ovanligt, den typen av tankar dyker upp efter i princip varje kris, menar Caspian Rehbinder, arbetsmarknadsansvarig på Timbro, som tillsammans med Christian Bjørnskov, professor vid Aarhus universitet och IFN, har granskat alla ekonomiska kriser i världen sedan 1993. Deras viktigaste, och statistiskt säkerställda, slutsats är att ekonomiskt fria länder får både färre och mildare ekonomiska kriser än reglerade och statligt styrda ekonomier med höga skatter. "

 

Läs mer


2021-01-12 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Svåra avvägningar när stöden ska trappas ner

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av Dagens Nyheter om coronakrisen och stödpaketen till företagen.

"Stöden har aktualiserat en svår målkonflikt mellan att å ena sidan skydda existerande jobb och å andra sidan inte stoppa anpassningar i ekonomin, tycker Calmfors.

– Ju längre tid vi ger stöd till verksamheter som har problem, desto svårare målkonflikt blir det, eftersom det kan motverka också önskvärd strukturomvandling.

Det är till exempel rimligt att anta att flygbranschen, den fysiska detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen kommer vara på en nivå lägre nivå i framtiden än före coronakrisen, menar han.

– Det är troligt att vi får en omställning eftersom den påskyndande digitaliseringen innebär mindre av till exempel konferensarrangemang, affärsresor, fysisk handel och mer mer distansarbete i hemmet, säger han."

Läs mer


2021-01-11 Fplus

”Utred politikernas roll i kommunala bolag”

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, omnämns i en artikel i Fplus.

"Antalet kommunala bolag har ökat stadigt de senaste decennierna och deras existensberättigande är ett ständigt ämne i den politiska debatten. Det bör utredas och förtydligas vilken roll politiker i bolagsstyrelser ska ha och vems intressen de ska representera, skriver ekonomiprofessorn Andreas Bergh i ett blogginlägg."

Läs mer


2021-01-11 Göteborgs-Posten

Adam Cwejman: Så klarade sig de svenska invandrarna

Özge Öner, IFN, omnämns i en ledare i Göteborgs-Posten.

Adam Cwejman skriver om forskning av bland andra Özge Öner som undersöker värdet av att invandrare i Sverige kan inspireras och få kontakter på arbetsmarknaden från den egna invandrargruppen. Adam Cwejman  konstaterar att det enligt studien  finns ett tydligt samband mellan att nyanlända får jobb och att personer ur samma invandrade grupp redan är etablerade.

Läs mer


2021-01-10 Agenda, svt.se

Professorn: Stormningen kan läka politiska splittringen i USA

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, intervjuades i SVT:s Agenda och på svt.se om stormningen av Capitolium.

Hon beskriver hur stormningen kan läka den politiska splittringen i USA men också förvärra den.

– Det kan bli mycket bättre efter detta. Det kan bli väckarklockan som behövs för alla de fullständigt normala människor i USA som inte tycker att detta är en bra idé.

– Det kan också gå åt andra hållet. Det pratas redan om att de som planerade stormningen planerar något liknande för den 20 januari. Vi får se hur det går, säger hon.

Läs mer och se inslaget här


2021-01-10 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: När misstagen summeras riktas blicken mot republikaner – och journalister på CNN

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver på Dagens Nyheters ledarsida.

Han listar sex lärdomar som går att dra av Trumps försök att  obstruera den demokratiska processen och stormandet av kapitolium och avslutar med:

"En klassisk fråga är hur en demokrati skyddar sig mot att de som vill undergräva den röstas fram till makten och sedan gör just detta. Starka institutioner och allmänt omfattade demokratiska normer har setts som spärrar. Men detta har i stor utsträckning fallerat i USA därför att republikanska politiker och medier på högerkanten, av kortsiktigt egenintresse, valt att nästan ”in i kaklet” spela med i Trumps show. Man har trott att det alltid ska gå att tämja de krafter som släppts lösa. Den sista lärdomen är hur svårt det kan vara när väl grundläggande värderingar börjat förskjutas."

Läs mer


2021-01-10 Ekot, Sveriges Radio

Ökande klyftor under pandemin

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i Ekot om hur pandemin lett till ökade klyftor:

– Det finns en risk att de som har tappat sina arbeten under pandemin är de som är de ömtåligaste på arbetsmarknaden, säger han.

Läs mer och hör inslaget här

Läs även notis på Omni

Läs även notis på Fplus


2020-01-08 Dala-Demokraten

Sofie Erikssons krönika: Ulf Berg vill slå sönder ambulansvården

Björn Tyrefors och Daniel Knutssons, IFN,  forskning omnämns i en ledarkrönika i Dala-Demokraten.

I Dalarna finns planer på att privatisera ambulanssjukvården, något som enligt krönikören är fel:

"Enligt en rapport från Institutet för näringslivsforskning som kom i oktober, har den privatiserade ambulansen i Stockholm visserligen inneburit snabbare utryckningstider - men dödligheten ökade.Experterna menar att ambulansvård inte lämpar sig för privatisering."

Läs mer


2021-01-08 P1-morgon Sveriges Radio

Riksdagen röstar om pandemilagen

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, medverkar i ett samtal i P1-morgon, Sveriges Radio om den nya pandemilagen.

Näringslivsföreträdare har varit negativa till att lagen saknar en skrivning om hur företag som stängs ned ska ersättas, men Lars Calmfors menar att det är svårt att i lagtext formulera exakt hur en sådan ersättning ska se ut.

Hör samtalet här


2020-01-03 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Därför når vi aldrig enighet om pandemiåtgärderna

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriveri en ledarkrönika i Dagens Nyheter om varför vi är oense om coronaåtgärder.

"Det är inte konstigt att experterna är oense om pandemin.Våra åsikter om strategier mot coronaviruset handlar ofta inte om fakta utan om personlig benägenhet att acceptera risk."

Läs mer


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se