2021

Riksdagen röstar om pandemilagen

2021-01-08 P1-morgon Sveriges Radio

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, medverkar i ett samtal i P1-morgon, Sveriges Radio om den nya pandemilagen.

Näringslivsföreträdare har varit negativa till att lagen saknar en skrivning om hur företag som stängs ned ska ersättas, men Lars Calmfors menar att det är svårt att i lagtext formulera exakt hur en sådan ersättning ska se ut.

Hör samtalet här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se