2021

”Utred politikernas roll i kommunala bolag”

2021-01-11 Fplus

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, omnämns i en artikel i Fplus.

"Antalet kommunala bolag har ökat stadigt de senaste decennierna och deras existensberättigande är ett ständigt ämne i den politiska debatten. Det bör utredas och förtydligas vilken roll politiker i bolagsstyrelser ska ha och vems intressen de ska representera, skriver ekonomiprofessorn Andreas Bergh i ett blogginlägg."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se