2021

Lars Calmfors: Svåra avvägningar när stöden ska trappas ner

2021-01-12 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av Dagens Nyheter om coronakrisen och stödpaketen till företagen.

"Stöden har aktualiserat en svår målkonflikt mellan att å ena sidan skydda existerande jobb och å andra sidan inte stoppa anpassningar i ekonomin, tycker Calmfors.

– Ju längre tid vi ger stöd till verksamheter som har problem, desto svårare målkonflikt blir det, eftersom det kan motverka också önskvärd strukturomvandling.

Det är till exempel rimligt att anta att flygbranschen, den fysiska detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen kommer vara på en nivå lägre nivå i framtiden än före coronakrisen, menar han.

– Det är troligt att vi får en omställning eftersom den påskyndande digitaliseringen innebär mindre av till exempel konferensarrangemang, affärsresor, fysisk handel och mer mer distansarbete i hemmet, säger han."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se