2021

Ledare: Rätt att ge företagen fortsatt stöd

2021-01-18 Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, omnämns i en ledare i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet.

"Framöver är det dock en annan fråga som behöver hanteras: Hur ska stöden avvecklas när samhället kan vända åter till ett normalläge? I en intervju i Dagens Nyheter (12/1) lyfter ekonominestorn Lars Calmfors fram riskerna med att stöd kan försämra dynamiken i ekonomin om företag som egentligen inte är långsiktigt livskraftiga kan leva vidare. I grunden ligger den gamla schumpeterianska analysen om ”kreativ förstörelse” - att olönsamma företag måste få gå under så att nya kan ta plats."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se