2021

Johanna Möllerström: Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel

2021-01-30 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet:

"det inte varit för den vilja till framåtsträvande som marknadsekonomin möjliggör hade det inte varit möjligt för vetenskapen i allmänhet och hälsovården i synnerhet att ta sådana sjumilakliv som under pandemin."

Läs krönikan här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se