2021

”Bygg bostäder av kommersiella lokaler”

2021-02-19 Svenska Dagbladet

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet:

"Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder."

Läs mer

Läs även notis i Dagens PS

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se