2021

Gymnasieelever från friskolor sämre vid extern bedömning

2021-03-04 Arbetsvärlden

Henrik Jordahl och Mårten Blix,IFN, omnämns i Arbetsvärlden som också intervjuar Henrik Jordahl om forskarnas nya bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment.

"Elever vid friskolor presterar sämre vid externa bedömningar i gymnasiet än vad elever från kommunala skolor gör. Det kan bero på glädjebetyg i tidigare skolor. Forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix föreslår i en ny bok en hårdare granskning av skolorna med fler oanmälda kontroller. De lyfter också vikten av att skolorna bedömer eleverna på ett liknande sätt."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se