2021

Kanske är det dags att se pandemin som ett oundvikligt experiment för att utveckla en långsiktig strategi?

2021-03-07 Svenska Dagbladet

Özge Öner, IFN, skriver om landsbygden i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida:

"Trots vårt relativt gynnsamma läge har de svenska jordbruks-, fiske- och skogsnäringarna upplevt akuta problem under pandemin. Den svenska regeringen har försökt lindra vissa av dessa svårigheter genom tillfälliga lättnader av regler, samt bidrag. Men kanske är det dags att se pandemin som ett oundvikligt experiment för att utveckla en långsiktig strategi? Att skapa en strategi för en mer hållbar livsmedelsförsörjning och samtidigt främja en smart agenda för landsbygden."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se