2021

Kartläggning: Friskolor ger mer generösa betyg

2021-03-09 Skolvärlden

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, intervjuas av Skolvärlden om nya boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment som han skrivit tillsammans med Mårten Blix, IFN:

"Friskolor rättar de nationella proven generösare än kommunala skolor. För att komma tillrätta med problemet förslår forskaren Henrik Jordahl fler oanmälda kontroller och att proven rättas utanför skolan.
– Jag tycker att det är konstigt att vi har ett skolsystem med hård konkurrens utan att vi har säkerställt att betyg är jämförbara mellan skolor, säger han."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se