2021

Ledare: Den svenska strategin är kanske inte så dum ändå.

2021-03-09 Sydsvenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad

Lars Persson och Fredrik Sjöholm, IFN, omnämns i Sydsvenskans huvudledare, även publicerad i Helsingborgs Dagblad.

I en debattartikel i Dagens Nyheter, visar Lars Persson och Fredrik Sjöholm att coronastrategin bidragit till att svensk ekonomi klarat sig bättre än många andra länder under 2020.

"BNP föll i genomsnitt 7 procent i EU-länderna under 2020 och hårdast drabbade var Frankrike, Italien, Grekland och Spanien med runt 10 procent. Sverige har klarat sig näst bäst, efter Litauen, med ett tapp på 3 procent. Även Danmark och Finland har klarat sig hyfsat, där sjönk BNP med 4 procent. Men det har kostat. Utgiftsexpansionen har varit betydligt större i grannländerna, enligt Persson och Sjöholm.
Sverige har den näst lägsta skuldnivån i EU och den finanspolitiska stimulansen har varit lägre än i alla andra länder i unionen.
Som professorerna påpekar kan detta inte enbart, eller med säkerhet, hänföras till den svenska strategin. Företagens omställningsförmåga och digitala mognad har troligen också spelat roll. Men det verkar sannolikt att försöken att hålla verksamheter igång har bidragit till att ekonomin har klarat sig så pass bra."
 
Läs mer
 
Läs även i Helsingborgs Dagblad

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se