2021

Sparrekord i pandemin: ”Lägger pengar på hög”

2021-03-10 Svenska Dagbladet, Dagens PS

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att svenskarna sparat rekordmycket under pandemin.

Enligt Daniel Waldenström kan det höga sparandet delvis förklaras av uteblivna kostnader för exempelvis uteluncher och resor till och från jobbet.

Läs mer

Läs även notis i Dagens PS

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se