2021

Öka kommuners vilja att tillåta ny vindkraft

2021-03-13 Svenska Dagbladet

Erik Lundin, IFN, skriver om vindkraft och ekonomiska incitament i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I dagsläget är många kommuner negativt inställda till vindkraft, ett sätt att vända det är att ge kommuner ekonomiska fördelar. Det kan exempelvis göras genom att reformera fastighetsskatten på vindkraftverk så att den (eller åtminstone en viss andel av den) tillfaller kommunen istället för staten, skriver Erik Lundin.

Läs artikeln här

Läs även replik här

Läs ytterligare en replik här

Läs Erik Lundins slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se