2021

Susanne Nyström: Skolor måste stoppas från att sätta glädjebetyg

2021-03-15 Dagens Nyheter

Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro Universitet, omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.

"I en ny bok från Institutet för Näringslivsforskning skriver forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix att de fristående gymnasieskolorna har bättre resultat än de kommunala, samtidigt som elever från friskolor presterar sämre vid externa kontrollrättningar av de nationella proven. Slutsatsen ligger i linje med Skolverkets rapport från 2018, som visar att elever från kommunala gymnasieskolor har lägre betygsgenomsnitt än jämnåriga från fristående, men trots det är mer framgångsrika under första året på högskolan."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se