2021

Experterna: Därför kan vaccinbråken utlösa handelskrig

2021-03-22 Fplus

Fredrik Sjöholm, IFN, intervjuas av Fplus om vaccinkonflikten. Fredrik Sjöholm framhåller globaliseringens fördelar:

– Den fria handeln har inneburit att mängder av människor i tredje världen fått en dräglig tillvaro för att de integrerats i världshandeln. Det har även inneburit att levnadsstandarden i den industrialiserade världen ökat. Handeln är en av de viktigaste förklaringarna till den stora ökningen av levnadsstandarden sedan 1950-talet Jag ser främst fördelar med globaliseringen, säger Fredrik Sjöholm.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se