2021

Kom­men­tar | Chri­sti­an Bjørnskov: EU's nye han­dels­stra­te­gi er ka­ta­stro­fal - særin­ter­es­ser og pro­tek­tio­nis­me vil ko­ste EU-bor­ger­ne

2021-03-24 Børsen

Christian Bjørnskov, Aarhus Universitet och affilierad till IFN, skriver om EUs nya handelsstrategi i en kolumn i danska  Børsen.

"Mens mediernes opmærksomhed er andre steder, er EU's medlemslande for tiden ved at forhandle en ny handelsstrategi. Under titlen " Åben strategisk autonomi" er unionen ved at ændre retning mod en strategi med væsentligt større politisk kontrol og styring.

Den nye " handelsstrategi" er tydeligt påvirket af stærkt protektionistiske tendenser, der særligt kommer fra Frankrig, men også har sneget sig ind i andre landes politiske tænkning.

Mens strategiens tilhængere lover, at den skaber rigdom og bedre miljø, viser 200 års økonomisk forskning det stik modsatte."

Läs mer ( bakom betalvägg)

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se