2021

Den svenska välfärden behöver de privata företagen

2021-03-31 Norran

Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, omnämns i en ledarkrönika i Norran.

"Vid ett seminarium (16/2 2021) visar ekonomerna Mårten Blix och Henrik Jordahl, vid Institutet för näringslivsforskning, vad vi kan lära oss av vad de i sin nya bok kallar ”det svenska experimentet”.

Översatt till rena kostnader utförs färre än var femte välfärdstjänst – 17 procent – i privat regi.

Utifrån 1970- och 1980-talens nolltolerans är det mycket. Men knappast den välfärdsslukande Leviathan som vissa fack och politiker skräms med.

Fördelarna är fler. Privata vårdgivare har högre kvalitet än offentlig vård, och skriver ut mindre antibiotika. Framför allt har vården blivit mer tillgänglig för alla grupper."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se