2021

Öppna upp i takt med vaccinationerna

2021-03-31 Kvartal

Roger Svensson, IFN, skriver om behovet av att öppna upp i takt med vaccinationerna i Kvartal.

Coronarestriktionerna medför stora kostnader för samhället och för folkhälsan, skriver Roger Svensson. Han hänvisar till flera olika studier och argumenterar för att Sverige ska öppna upp i takt med att allt fler i befolkningen vaccineras.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se