2021

Är det gröna stålet verkligen grönt?

2021-04-01 Dagens Industri

Magnus Henrekson, IFN, skriver om det gröna stålet i en debattartikel i Dagens Industri.

Tillsammans med forskarna Christian Sandström, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, och Siri Terjesen, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, skriver han om frågetecknen i satsningen på det gröna stålet:

"Är Sveriges tillgång till el förenlig med en satsning på Hybrit och så kallat fossilfritt stål? Om en eventuell elbrist uppstår, hur avser politiker då att prioritera mellan det så kallade gröna stålet och övriga behov i samhället?

Klimatfrågan är global, den behöver hanteras både snabbt och rationellt. Att utveckla tekniken för att producera fossilfritt stål är en viktig byggsten för att minska de globala koldioxidutsläppen. Men argumenten för att använda svensk fossilfri el för att tillverka vätgas som sen används för att producera fossilfritt stål är inte övertygande."

Läs mer

Läs replik här

Läs slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se