Media

IFN-podden

Prenumerera gärna på vår podcast. Ni hittar oss på Itunes, Libsyn eller genom att söka efter IFN poddradio i er podcast-app, I appen går det även att prenumerera via länken https://ifnpodcast.libsyn.com/rss 

23 oktober 2020 - Mindre politik, mer marknad – en podd om framtidens elmarknad

Hur ska framtidens elmarknad se ut för att vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att investera i?  Om 20 år ska vi ha nått Energiöverenskommelsens mål om 100% förnybar elproduktion men hur ska det gå till? Hur bör den optimala elmarknaden se ut? Hör forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås från IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

16 oktober 2020 - Kontakternas betydelse för ungas chanser att få jobb

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.
 

11 september 2020 - Återhämtning efter coronakrisen

Hur ska svensk ekonomi återhämta sig efter coronakrisen? Lars Calmfors vill se en finanspolitik som gör Sverige starkare. Hör honom berätta om hur en sådan kan se ut.
 

11 september 2020 - Ojämlikhet, rockstjärneekonomer och elefanter

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.
 

24 juni 2020 - Vd:ars hälsa en styrelsefråga

Hur mår svenska vd:ar och hur  påverkar deras hälsa bolagsstyrningen? För första gången kartläggs vd:ars hälsa systematiskt i en ny  IFN-studie, "CEO Health and Corporate Governance". I ett kort bonusavsnitt av IFN-podden berättar forskaren Joacim Tåg mer om den unika studien.
 

17 juni 2020 - LAS och arbetsrätten – vad säger forskningen?

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger, IFN, och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet i Växjö ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen.
 

22 maj 2020 - Innovationsnödläge i EU

Tio år har gått sedan EU-kommissionen utlyste ett innovationsläge i Europa. EU hade halkat efter både USA och Kina. Trots ett åtgärdspaket har inte mycket förändrats under de tio år som gått. Hur ska EU ta sig ur krisen och hur påverkas nödläget av coronakrisen? Niklas Elert presenterar ett menyförslag att välja lösningar från i avsnitt nr 35 av IFN-podden.

Podden baseras på forskning av Niklas Elert, Magnus Henrekson, båda IFN, och Mark Sanders, Utrecht University, som presenteras i boken The Entrepreneurial Society, A Reform Strategy for the European Union..
 

7 februari 2020 - Längre skolterminer – en lösning på skolans problem?

Hur kan svenska skolreformer från 1930- och 40-talens Folkskola vara relevanta för svenskt 2020-tal? Det är ämnet för detta avsnitt av IFN-podden. Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, har tillsammans med sina medförfattare jämfört två historiska svenska skolreformer. Deras resultat visar att förlängda terminer ledde till högre lön och högre pension. Framför allt för kvinnor.
 

11 november 2019 - Hur kan Sverige bli en vinnare när robotarna tar över?

Det framställdes som ett hot, robotarna skulle ta över våra jobb. Och några av oss skulle bli överflödiga. Men hur har det blivit? Har automatisering och digitalisering bidragit till att Sverige blivit mer dynamiskt när det gäller företagande och hur kan Sverige agera för att bli en vinnare i den tid som kallas den fjärde industriella revolutionen? IFN-forskarna Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck forskar om digitaliseringens effekter.
 

24 juni 2019 - Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?

Professor Mats Hammarstedts forskning är inriktad på integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden samt  entreprenörskap och egenföretagande. I denna podd förklarar han att integrationen av nyanlända inte bara handlar om ekonomi. Men, säger han, tidigare fanns det en föreställning om att invandring alltid leder till en vinst och så är det inte. Det beror i sin tur på den dåliga sysselsättningsutvecklingen [för invandrare].  Han diskuterar hur fler skulle kunna komma i arbete och att utrikesfödda inte tycks vara mer entreprenöriella än inrikesfödda.
 

17 juni 2019 - Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019

In this podcast Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019, reveals what he will do with the prize money and that he every year goes back to his birth country Serbia to teach a masters class in finance. He speaks about entrepreneurhip in Sweden and that the welfare state provides a safety net for risk takers.  “This will encourage risk taking among those with access to funds”, he remarks. Adding that – in a Swedish context –  “to develop some ideas you need creativity and experience and much more, and existing companies may have that. So maybe it is not such a bad thing that when an idea has been developed the business is sold.”
 

28 maj 2019 - Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse?

Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i denna podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad politikerna kan göra för att vrida rätt utvecklingen i utbildningssystemet.
 

10 december 2018 - Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Professorerna Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, intervjuas om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens och arbetsmarknadsprogrammens betydelse för om fler kan komma i arbete.
 

29 augusti 2018 – Visst plånboksröstar vi

Docent Henrik Jordahl, IFN, tror att socialdemokraternas vallöfte om en extra ledig vecka för föräldrar kan ge partiet en boost i valrörelsen. Jordahl, som studerat effekterna på valutgången 1998 när (S) lovade maxtaxa i förskolan, menar att de två förslagen kan jämföras kostnadsmässigt. En skillnad är dock att maxtaxan uppmuntrade till mer arbete och den lediga veckan till mer ledighet. I denna podd berättar Henrik Jordahl om hur vi röstar på det parti vars politik är mest gynnsam för den egna privatekonomin.
 

22 augusti 2018 – Vad får vem att rösta den 9 september?

När människor ser i sociala medier att deras vänner röstar så blir de lite mer benägna att gå och rösta, förklarar Richard Öhrvall som doktorerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet och är verksam vid IFN. Richard kommer på valnatten i år att finnas med i studion i TV2 för att diskutera valet ur lokala och regionala perspektiv. I denna podd berättar han om olika väljargruppers beteende och vad det är som får människor att gå till valurnorna. Han säger att de flesta av oss kommer att rösta i årets val. Men ”är man en ung man, 20–21 år, utrikesfödd och bor i ett område med lågt valdeltagande så är sannolikheten betydligt mindre att man röstar än en person som är 60-70 år, högutbildad och bor i ett välbärgat område”.
 

21 maj 2018 – To cluster or not to cluster, that is the question

Olav Sorenson, winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2018, grew up in a small town in South Dakota and set out wanting to be a consultant. Today he is professor at Yale School of Management and has in his research shown how important social networks are to entrepreneurship. In this podcast he reveals what he would wish for if he was granted a wish that would be fulfilled during his lifetime.
 

21 mars 2018 – Effektiva auktioner för en effektiv elmarknad

Pär Holmberg, IFN, forskar om hur auktioner kan förbättras så att handeln på bland annat elmarknaden effektiviseras och i slutändan göra elen billigare för konsumenterna. Holmberg har visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftig genom en mindre regeländring. Han berättar vilken del av elmarknaden som inte är effektiv.
 

7 november 2017 – Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter

Mårten Blix, IFN, förklarar i denna intervju, att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser och hur samhället utvecklas. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång är snabbheten med vilken den digitala verkligheten kommer till oss.
 

20 oktober 2017 – Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

Joacim Tåg, IFN, intervjuas om en ny studie som visar att färre kvinnor än män är vd:ar för större svenska företag. Kvinnorna är dessutom mer sällan välbetalda som vd. Skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning. Detta visar ny forskning av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju, Alto University, och Samuli Knupfer, BI Norwegian Business school.
 

19 maj 2017 – How property rights can eradicate poverty!

Former US President Bill Clinton has described Hernando de Soto as “the world’s most important living economist.” Mr. de Soto visited Sweden in May 2017 to receive the Global Award for Entrepreneurship Research. In this pod he takes the listeners into the world where he grew up and tells us why he returned to Peru to start his today renowned think tank the Institute for Liberty and Democracy (ILD).  And he explains how property rights can eradicate poverty!
 

7 mars 2017 – Så kan vi spara mer el!

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Sebastian Escobar och Ingel Petré. Studien har just publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Mikael Elinder intervjuas och berättar om forskningen och hur han själv använder el.
 

12 december 2016 – Forskning som gagnar vår vardag

Ola Andersson, IFN, forskar dels om risktagande, dels om automatiserade skolval. Han berättar om bådadera i denna podd och om ett nytt forskningsprojekt som påbörjas nästa år. ”Vi klarar att placera 8 500 elever på en minut” säger han om automatiserat skolval, något som hittills tagit flera månader. Om risktagande förklarar Ola Andersson att forskningen visar att med ”felaktiga” kontrakt kan vi alla bli alltför riskbenägna med andras pengar.
 

26 oktober 2016 – Könskvotering i bolagsstyrelser strider mot äganderätten

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats, säger Oxelheim, som med hänvisning till sin forskning är emot lagstadgad kvotering. En sådan inkräktar på äganderätten.
 

26 september 2016 – Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet, förklarar professor Magnus Henrekson som tillsammans med doktoranden Sebastian Jävervall skrivit rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” (IVA 2016). I denna podd förklarar han hur hela skalan från avancerad till elementär nivå har förskjutits nedåt. Han berättar om de klara belägg som finns för betygsinflation i den svenska grundskolan. 


12 juni 2016 – 30-talsreform visar hälsovårdens betydelse för ekonomin

Docent Therese Nilsson intervjuas om sin forskning om hälsans betydelse för ekonomin. Hon har bland annat studerat införandet av mödra-och spädbarnsvård i vissa svenska kommuner 1930-talet. Studien visar att  vården tidigt i livet spelar en avgörande roll för hur det går senare – livslängden påverkas men även skolan och arbetslivet. Detta är kunskaper som kan överföras till dagens utvecklingsländer, menar Therese Nilsson.


11 maj 2016 – Entrepreneurs are essential for economic growth

On May 10 Professor Philippe Aghion, Collège de France, received the Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Global Award is the most prominent international award in entrepreneurship research with a prize sum of € 100 000. Professor Aghion is one of today’s most influential researchers in the field of economics. In this interview he talks about entrepreneurship and economic growth, why higher education is so important for prosperity, and how the state can best promote entrepreneurship, etcetera.
 

7 april 2016 – Flyget viktigt för näringslivet

Shon Ferguson, forskare på IFN, intervjuas om rapporten ”Flyget och företagen” som han skrivit för SNS tillsammans med professor Rikard Forslid, Stockholms universitet. Flyget är en viktig faktor för svenska företag slår forskarna fast. Det visar sig att den ökning med 10% av direktavgångar från Kastrup, som Malmöföretagen fick tillgång till med Öresundsbron, ledde till en ökning av exporten med 19 % inom utbildningsbranschen, 24 % i finansbranschen och med 9 % i IT-branschen.
 

18 mars 2016 – 20 % högre elpris?

Thomas Tangerås och Erik Lundin, som är verksamma inom IFNs forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, berättar om kärnkraftens förutsättningar och framtid i Sverige. De har testat vad som händer när fyra kärnkraftverk stängs ner och inte ersätts med importerad el. Det visar sig att priset för el kan öka med 20 %, dvs. 70 miljarder kronor.
 

10 februari 2016 – Information är makt – i skolan

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, i en ny forskningsrapport som publiceras av SNS inom ramen för det med IFN gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Läs rapporten
 

28 januari 2016 – Alla företagare är inte entreprenörer

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De slår fast vad som krävs från makthavarnas sida för att fler ska kunna bli entreprenörer. 


14 december 2015 – Det handlar om att handla

Matilda Orth, nationalekonom och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, intervjuas om sin forskning om svensk detaljhandel. Hon berättar om utveckling och trender inom främst dagligvaruhandeln. Hur vi handlar mat på nätet och vill ha fler närbutiker. Hon förklarar sektorns ökade produktivitet och att innovationer används för att förändra ”butiksmixen”.


28 oktober 2015 – Vad händer med välfärdsstaten?

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I denna podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att betyda för välfärdsstaten. Valfrihet i välfärdssektorn är ytterligare en fråga som diskuteras.
 

17 september 2015 – Forskning om att välja skola

Karin Edmark är nationalekonom som forskar i skolfrågor. I detta program förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Andra frågor som hon berör är vinstbegränsning i skolföretag. Hon förklarar att istället för vinstbegränsning bör kvaliteten i skolan säkerställas.
 

24 juni 2015 – Immigration & job opportunities

The former Swedish Government launched Etableringsreformen, stipulating that refugees be placed in municipalities where there are job opportunities. Özge Öner and Johan Wennström, IFN, have analyzed where new arrivals are placed and find that it is in municipalities with a declining population and high unemployment – in other words where the conditions for job growth is weak. These findings and more are discussed in this podcast.  

In addition, read about the research in Ekonomisk Debatt 4/2015.
 

2 juni 2015 – A tribute to the entrepreneur

The 2015 Global Award for Entrepreneurship Research was awarded to Professor Emeritus Sidney G. Winter, The Wharton School, University of Pennsylvania, at a ceremony in Stockholm on May 20, 2015.  Prior to the ceremony Sidney Winter sat down with IFN-podcasts and answered questions about his research and what enticed him to go into research about entrepreneurship.
 

28 maj 2015 - GDP is not enough – Or how to measure life

Diane Coyle, professor at the University of Manchester with a PhD in economics from Harvard, is one of the internationally renowned scholars in the debate on how we best define and measure national economies. She has authored a number of books, the latest one titled GDP: A Brief but Affectionate History (Princeton University Press). The book explains why even small changes in GDP can influence major political decisions and determine whether countries can keep borrowing or be thrown into recession. Coyle makes the case that GDP was a good measure for the twentieth century but is increasingly inappropriate for a twenty-first-century economy driven by innovation, services, and intangible goods.

In this podcast Diane Coyle gives a lecture telling the story about GDP and how we in today’s globalized world must make sure that we get a more truthful picture of long-term economic prospects, with the development of official statistics on national wealth in its broadest sense, including natural and human resources. 
 

13 april 2015 - Människoapans utmaning

Niklas Elert, forskare på IFN, har skrivit boken Människoapans utmaning (Timbro). Budskapet i boken är att ekonomisk tillväxt inte behöver vara dålig för miljön. Tvärtom är en rikare värld på många sätt en förutsättning för en grönare tillvaro. Men det bygger på att vi förstår hur marknadsekonomin kan hjälpa oss att frigöra kreativitet och lära av misstag. Niklas Elert förklarar bokens slutsatser och svarar på frågan hur det kommer sig att han som nationalekonom skrivit en bok om miljön.
 

3 november 2014 – Forskning om skolans problem

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning samtalar två yngre forskare om skolans värld: Gabriel Heller Sahlgren, doktorand London School of Economics, verksam vid brittiska Institute of Economic Affairs samt affilierad till IFN, och  Johan Wennström, IFN och doktorand vid Linköpings universitet.
 

5 maj 2014 – Hur minimilöner och LAS påverkar sysselsättning och produktivitet

Docent Per Skedinger intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. Han är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. Carl-Magnus Bjuggren har studerat och berättar om hur uppluckringen av LAS för mindre företag påverkat produktiviteten positivt. 
 

17 december 2013 - Vad betyder moral och sociala attityder för ekonomin?

Institutionernas ekonomi är ett nytt forskningsprogram på IFN. Här studerar forskarna hur människors moral, normer och sociala attityder påverkar deras beteende och därmed ekonomins sätt att fungera. I programmet intervjuas docent Niclas Berggren, chef för programmet, och fil.dr. Therese Nilsson, en av forskarna inom Institutionernas ekonomi. 
 

26 november 2013 – Att forska är spännande!

Vad gör en forskare och vem passar att bli forskare? Det är några av de frågor som ges svar på i detta program. Professorerna Magnus Henrekson och Lars Persson berättar om nydanande forskningen i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning. Forskarna Karin Edmark och Tino Sanandaji förklarar hur det är att forska på just IFN.

 

----------

Signaturmelodin till IFN-poddradio är komponerad av Karl Elf samt Erik Lundin som forskar inom ramen för IFN:s forskningsprogram om elmarknadens ekonomi.

IFN-podden

Hur ska framtidens elmarknad se ut för att vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att investera i?  Om 20 år ska vi ha nått Energiöverenskommelsens mål om 100% förnybar elproduktion men hur ska det gå till? Hur bör den optimala elmarknaden se ut? Hör forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås från IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se