Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN-forskare i omstartskommission

17 augusti 2020

Två IFN-forskare är med i Stockholms Handelskammares omstartskommission som presenterade sitt arbete under måndagen. Under våren har en rad olika experter arbetat med att ta fram en rapport med konkreta förslag för att rädda Sveriges ekonomi efter coronakrisen.  Arbetet har letts av ekonomen Klas Eklund och kommissionen har dragit slutsatsen att det krävs en rejäl omstart av ekonomin.

Lars Calmfors, IFN, varnar dock för att Sveriges ekonomiska återhämtning kommer att ta längre tid än vad många trott. Efter den akuta krisfasen följer en övergångsfas som kan ta mellan ett till två år. Först därefter kan en omstart ske, anser han.

Han förespråkar att statsbidragen till kommuner och regioner höjs ytterligare. Han vill även se ökade anslag till testning och smittspårning. När det gäller näringslivet, bör investeringsstöd i form av investeringsavdrag eller snabbare avskrivningar införas.

Lars Calmfors ser också behovet av ökade utbildningsinsatser, både högskolorna och företagen bör ta del av ökade forskningsanslag. Utbildningsprogram riktade mot vuxna som inte är i arbete behöver också utökas, tycker han.

Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, har tittat närmare på skatterna. Hon föreslår flera förändringar. Exempelvis måste skatten på arbete sänkas, det jobbskatteavdrag som finns idag bör ersättas av ett mer generöst grundavdrag och eller ett riktat jobbskatteavdrag till grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Åsa Hansson anser också att momsen bör bli enhetlig, att fastighetsskatten ska återinföras och att kapitalbeskattningen ska bli enhetlig. Genom dessa åtgärder får staten ökade intäkter som enligt Åsa Hansson bör användas till sänkta skatter på arbete och företag.

Hela webbinariet finns att se hos Stockholms Handelskammare.