Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny rapport om pandemins effekter

29 juni 2021

Företagens försäljning sjönk med 8 procent och inkomstskillnaderna ökade till följd av pandemin. Det är två av slutsatserna i Skatteverkets nya studie ”Hur har Covid-19 pandemin påverkat skatteintäkter och skatteinkomster”. Daniel Waldenström, IFN och medlem av Skatteverkets vetenskapliga råd, är en av rapportförfattarna.

Tillsammans med Nikolay Angelov, analytiker på Skatteverket, har han studerat data över företagens betalningar av skatter och löner samt månadsuppgifter över löntagarnas inkomster för 2020 och 2021. 

Deras analys visar att företagens omsättning i genomsnitt minskade med 8 procent och utgående moms med 7 procent under 2020. Nedgången var störst bland företag i kommuner med omfattande smittspridning.

Rapporten visar också att inkomstskillnaderna ökade. Detta beror framför allt på högre arbetslöshet och minskade arbetsinkomster bland låginkomsttagare och drabbar särskilt unga deltidsarbetande.  Däremot påverkades inte heltidsarbetande medel- och höginkomsttagare i lika hög grad. Enligt Daniel Waldenström är regeringens stödpaket, särskilt korttidsstöd och omställningstöd, en av förklaringarna till det:

Utan stödpaketen hade genomsnittsminskningen av arbetsinkomsten varit nästan dubbelt så stor, liksom ökningen av inkomstspridningen. Kvinnors arbetsinkomster föll mer än mäns och skillnaden beror framför allt på ett större inkomstfall bland deltidsarbetande kvinnor med låga arbetsinkomster, säger Daniel Waldenström.

Flera medier har uppmärksammat rapporten, däribland Ekot som rapporterar om att pandemin också lätt till de 500 svenskar som tjänar allra bäst dubblerade sina bonusar och rörliga ersättningar under pandemin. Det är ett resultat som förvånar Daniel Waldenström. Men en delförklaring  är att vissa företag har gått väldigt bra under krisen, vilket också syns i att ökningen i rörlig ersättning huvudsakligen finns hos företag som inte har tagit emot regeringens Coronastödpengar. En annan förklaring kan vara att man jobbat extra hårt under pandemin. En styrelse kan se att vd:n har räddat företaget från att gå ännu sämre än vad det gick och det är ju något som de rörliga ersättningssystemen är ägnade till, säger han till Ekot.