Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Almedalen: Den likvärdiga skolan

7 juli 2021

Under onsdagen höll IFN och Lärarnas Riksförbund webbinariet ”Den likvärdiga skolan – framtidens skola” inom ramen för Almedalen. 

Skolans likvärdighet är grundläggande för Sverige. Vi har en tradition av att vara ett inkluderande samhälle där en gemensam kunskapsgrund har gjort klassresor möjliga. Den gemensamma kunskapsgrunden har också lagt grunden till en välinformerad demokrati. Men år efter år slås en tredjedel av eleverna ut och frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige.

I webbinariet medverkade  utbildningsminister Anna Ekström (S), Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi IFN, och Åsa Wikforss, professor i filosofi samt ledamot i Svenska Akademien. Webbinariet sändes i en kortare form i april, men i Almedalsversionen presenterades även nya rapporter. Publiken hade också möjlighet att chatta och ställa frågor till Magnus Henrekson, IFN, och representanter för Lärarnas Riksförbund.

Magnus Henrekson var även gäst vid Sveriges Ingenjörers debatt "Skolan och vår kunskapsutveckling – en ödesfråga för Sverige som sändes inom ramen för Almedalsveckan. Där argumenterade han för att kunskapssynen är en central pusselbit i arbetet med att skapa en likvärdig skola.

Sveriges Ingenjörers Almedalsdebatt kan du se här

IFN och Lärarnas Riksförbunds seminarium finns här