Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

En första inblick i forskning

16 augusti 2021

Spelteoretiska modeller för att förklara företagsförvärv, mått på automatisering och ett grönhetsindex. Det är tre av områdena som årets sommarassistenter på IFN har arbetat med och som gett dem nya insikter om nationalekonomisk forskning att ta med sig till fortsatta studier under hösten.

Elvira Wiktorsson, Marcus Hagman och Simon Sällström fotograferade av Therese Jonsson.

Elvira Wiktorsson läser mastersprogrammet i nationalekonomi vid Lunds universitet och börjar till hösten sitt andra år på programmet, Simon Sällström studerar vid Oxford University och Marcus Hagman börjar i höst doktorera inom nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Alla tre sökte jobbet som sommarassistent för att få inblick i hur det är att arbeta som forskare i nationalekonomi. Simon Sällström beskriver det som att han länge haft ambitionen att doktorera och ha en forskarkarriär:

– Därför blev IFN, som Sveriges ledande forskningsinstitut inom nationalekonomisk forskning, ett naturligt ställe att söka mig till för att lära mig mer och utveckla mina kompetenser.

Assistenternas arbetsuppgifter har varierat. Marcus Hagman berättar att det roligaste han har fått göra är att jobba med ett teoretiskt arbete där forskarna bygger spelteoretiska modeller för att förklara företagsförvärv. Elvira Wiktorsson har bland annat arbetat med att ta fram olika mått på automatisering. Simon Sällström har arbetat med att ladda ner, rensa och räkna ut ett grönhetsindex för hållbarhetssignalering. Sammantaget, har de genom att arbeta med olika projekt och olika forskare fått en inblick i hur det är att arbeta som forskare.

Utöver det, tar de med sig andra insikter från sommarjobbet:

– Jag har lärt mig mycket om spelteori, auktionsteori och industriell ekonomi som kommer vara direkt användbart i min framtida forskning. Jag har också lärt mig hur man går tillväga när man skriver teoretiska uppsatser, säger Marcus Hagman.

För Elvira Wiktorsson har jobbet också gett lite mer klarhet i vilka områden inom nationalekonomi hon tycker är mest spännande. Men det finns också saker som har förvånat dem:

– Jag förvånades av att forskarna var så måna om att vi sommarassistenter skulle lära oss nya saker och tycka att projekten vi var involverade i var spännande och roliga, säger Elvira Wiktorsson.

– Jag blev positivt överraskad av att jag, genom att visa intresse och förmåga för arbetet, kom att behandlas mer som en forskare än som en assistent, säger Marcus Hagman.

– Att forska är extremt tidskrävande och det är många motgångar. Jag tror inte riktigt jag förstått hur lång tid det faktiskt tar för en artikel att gå från idéstadiet till slutlig publicering i en tidskrift, säger Simon Sällström.

Alla tre skulle rekommendera andra studenter som är nyfikna på vad forskning kan innebära, eller som själva vill forska i framtiden, att söka sommarassistentsjobb på IFN:

– Absolut! Det är ett mycket varierat jobb vilket gör det stimulerande. Man får också träna upp sina praktiska egenskaper, tex kodning eller att få fram snygga grafer. Oavsett framtid så är det något användbart, säger Simon Sällström.