Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN söker forskningsassistenter

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar i frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fyra forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Företagens konkurrenskraft, (iii)  Hållbar energiomställning, och (iv) Institutioner, marknader och näringsliv.

För närvarande är vi ca 35 doktorer i nationalekonomi, varav sju professorer och 13 docenter. Vi har också fem forskningsassistenter och sju doktorander knutna till institutet. Se ifn.se för ytterligare information.

Vi söker två – tre forskningsassistenter där åtminstone en tjänst kommer att ha tillträde i mars/april 2022 och övriga tillträde i augusti 2022, eller enligt överenskommelse. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.

Du som söker ska ha en magister- eller masterexamen i nationalekonomi eller ha påbörjat det andra året av masterprogrammet och då med bra betyg. En inriktning på kvantitativ analys är meriterande. Erfarenhet av kodning, särskilt i Stata, är också värdefull. Du bör vara intresserad av forskning och den samhällsekonomiska debatten som berör näringslivet. Du bör även ha ambitionen att i framtiden avlägga en doktorsexamen i nationalekonomi. Ett krav är goda kunskaper i både svenska och engelska.

Sänd din ansökan med cv, betygsutdrag och masteruppsats eller kandidatuppsats till Pehr-Johan Norbäck, pehr-johan.norback@ifn.se senast den 7 februari 2022 för tjänst med tillträde i mars/april och senast den 30 april för tjänst med tillträde i augusti. För frågor, vänligen kontakta Pehr-Johan Norbäck, telefon 08 665 4522.