Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Sommarassistenter på IFN

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar inom frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fyra forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Företagens konkurrenskraft, (iii) Hållbar energiomställning och (iv) Institutioner, marknader och näringsliv.

IFN erbjuder två forskningsassistenttjänster under två månader sommaren 2022. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Du arbetar i olika projekt och med olika forskare samtidigt och arbetet är inte styrt till något särskilt av våra forskningsprogram. Du har en kontaktperson på IFN som fungerar som länk till de övriga forskarna.

Arbetet sker i nära samarbete med den forskare som behöver hjälp, men kan också ske i samarbete med någon av de andra forskningsassistenterna på IFN.

Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du hjälper även till med annat arbete inom ramen för IFN:s verksamhet.

I en av tjänsterna ingår motsvarande ca en månads arbete för Nationalekonomiska Föreningen. Uppgiften innebär sammanställningar och klassificeringar av innehållet i Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. Även detta arbete kommer att utföras vid IFN.

Är du nyfiken på IFN och vill etablera kontakt med oss är sommarjobb ett bra tillfälle att presentera dig själv. Samtidigt lär du dig mer om IFN och hur en forskares vardag ser ut, vilket kan underlätta i ditt karriärval. Det finns även möjlighet att få bra feedback på din framtida eller pågående magisteruppsats. 

Du som söker ska ha en masterexamen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen (högst ett år kvar av masterstudier). Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen att så småningom disputera i nationalekonomi. Höga betyg samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav och erfarenheter av att arbeta med databehandling i Stata är meriterande.

Kontakta Pehr-Johan Norbäck, pehr-johan.norback@ifn.se, för mer information skicka din ansökan (inklusive meritförteckning, betygsutdrag och uppsats) senast den 15 mars 2022.