Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • Välkommen till Öppet Hus!

  2019-01-22

  Funderar du på att bli forskare? Den 1 februari arrangerar IFN Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och de som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. IFN som forskningsmiljö, de fem forskningsprogrammen och trender inom nationalekonomisk forskning ingår i programmet, som avslutas med mingel och lättare förtäring.

 • Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

  2019-01-16

  Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Eva Mörk, Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, och  Lovisa Persson, IFN, i SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De förordar bland annat att asymmetrisk ansvarsfördelning studeras, det vill säga att…

 • "Den som vill ha basinkomst bör omfamna 'muddling through'"

  2019-01-14

  SNS arrangerade på måndagen ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, forskare vid den finska folkpensionsmyndigheten, presenterade den finska försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet) som nyligen…

 • Seminarium om integration på arbetsmarknaden

  2019-01-04

  Vid årsslutet arrangerade tankesmedjan Fores ett seminarium om boken om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Lars Calmfors, Per Skedinger och Simon Ek, IFN, är tre av medförfattarna. De diskuterade bland annat integrering av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Lars Calmfors förklarade att ”ingen enskild…

 • Ett framgångsrikt år

  2018-12-21

  2018 är på väg mot sitt slut. För IFN har året varit framgångsrikt. Något som summeras i den årsbok som publiceras i början av 2019. Anmäl dig gärna för att få årsboken. Med hopp om en gott slut på det gamla året och en god början på det nya, från oss alla på IFN

 • Nydisputerad IFN-forskare

  2018-12-18

  Malin Gardberg, IFN, har doktorerat i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam i Nederländerna. I avhandlingen Financial Integration and Global Imbalances finner hon bland annat att utländsk privat skuldfinansiering leder till att ett lands växelkurs reagerar mycket kraftigare på osäkerhet på finansmarknaden, medan länder som…

 • Därför har vi ett glastak på arbetsmarknaden

  2018-12-17

  Joacim Tåg, IFN, kommenterade på måndagen en presentation av Marianne Bertrand, professor på University of Chicago Booth School of Business på SNS. Bertrend presenterade forskning som förklarar varför kvinnor fortfarande är underrepresenterade i de högre inkomstskikten trots de framsteg som har gjorts på…

 • Etnisk segregation har ökat, men det har även egenföretagande

  2018-12-14

  ”Den etniska segregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet men det har även andelen egenföretagare bland invandrare”, sa Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet och affilierad till IFN, på seminariet Segregation och flyktinginvandrares företagande (SNS).Henrik Andersson, Uppsala Universitet, presenterade en studie om huruvida etnisk segregation bidrar…

 • Aktuellt 2018

 • Aktuellt 2017

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se