Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • Vad är det som gått fel i skolan?

  2018-02-22

  I samband med IFN:s årliga alumnimiddag presenterade Magnus Henrekson boken Kunskapssynen och pedagogiken,  som han är en av fyra författare till. Ett scensamtal hölls därefter med Magnus Henrekson, Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet, och Marcus Strömberg, vd Academedia. Samtalet leddes av journalisten Cecilia Garme.

 • Nya butiker gynnar konsumenter i stora kommuner

  2018-02-21

  Trots att tjänsteföretag växer snabbt och dominerar moderna ekonomier saknas kunskap om deras produktivitet. I en artikel i senaster numret av Ekonomisk Debatt presenterar Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, nya metoder för att analysera produktivitet i tjänsteföretag där investeringar i ny teknik är centrala. De har undersökt i…

 • Akademiska artiklar som läses av många

  2018-02-16

  Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara är författare till "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Public Economics. Artikeln är den mest nedladdade under de senaste 90 dagarna. Det är också den artikel som fått mest genomslag i sociala…

 • Vem älskar kollektivavtal?

  2018-02-15

  Färre är med i facket och det beror på ändrat beteende hos löntagarna snarare än strukturella förändringar på arbetsmarknaden, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) i en rapport som presenterades i dag i Stockholm. Organisationsgraden har sjunkit med 16 procent, sa Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Rådet…

 • Ny webbplats för Global Award

  2018-02-14

  Global Award för Entrepreneurship Research har en ny uppdaterad webbplats. Priset är unikt i sitt slag med prissumman 100 000 euro och en global inriktning. Priset delas gemensamt ut av Entreprenörskapsforum och IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb.

 • Sommarassistenter sökes!

  2018-02-05

  IFN söker två forskningsassistenter för arbete under två månader sommaren 2018. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du som…

 • Medborgarlön – en synnerligen dyr historia

  2018-02-02

  Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, är två av författarna till antologin Pengar för ingenting – essäer om medborgarlön (Timbro förlag 2018). "Välfärdstaten [...] bygger i teorin på att den som kan arbeta och försörja sig själv också ska göra det", skriver Bergh. Mårten Blix å sin sida…

 • Uppskattad kritik av vinsttak i välfärden

  2018-01-26

  Henrik Jordahls gästkrönika i SvD har väckt uppmärksamhet, bland annat i form av ovanligt många läsarmejl. Flera läsare skriver att de uppskattar hans kritik av regeringens förslag att införa ett vinsttak i välfärdssektorn. Henrik Jordahl förklarar att han skrev artikeln därför att han "var upprörd över att…

 • Forskare: sänk skatt på inkomst och höja den på kapital

  2018-01-17

  Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport som presenterades på ett seminarium på onsdagen. Övriga rapportförfattare är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet. Forskarna föreslår att skatt på arbete sänks men att skatt…

 • Lars Calmfors expert i norsk utredning

  2018-01-12

  Lars Calmfors, IFN, har utsetts av norska regeringen att ingå i en expertgrupp som ska studera arbetsmarknaden. Gruppens ordförande är professor Steinar Holden. ”I jämförelse med övriga nordiska länder har Norge haft en ganska dålig utveckling vad gäller sysselsättningsgrad” förklarar Lars Calmfors. Sysselsättningen har…

 • "Risken för menlös forskning är inte överdriven"

  2018-01-02

  Originalitet och intresse för att utmana grundmurade antaganden uppmuntras inte nödvändigtvis inom samhällsvetenskaplig forskning, skriver Johan Wennström, IFN, i Respons. Han refererar till vetenskapshistorikern Alice Dreger som har granskat ett antal fall där forskare i USA råkat illa ut när de ifrågasatt etablerade uppfattningar. Wennström…

 • Gruppens storlek eller egenskaper som avgör om invandrare blir företagare?

  2017-12-27

  Martin Andersson (affilierad till IFN), Johan P Larsson och Özge Öner (IFN) har studerat hur egenföretagande bland invandrare från Mellanöstern påverkas av den etniska enklaven där man bor. Forskarna har funnit en stark trend att människor blir entreprenörer om många medlemmar av den lokala diasporan är företagare. Invandrarna tycks…

 • God Jul & Gott Nytt År!

  2017-12-21

  IFN anordnar varje år en rad seminarier som är öppna för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskningsfält. Under det gångna året har flertalet  seminarier filmats. Har du en lugn stund under helgdagarna? Titta då gärna på någon av dessa filmer.

 • För bättre integration – lär av goda exempel!

  2017-12-12

  Det bör nog även skrivas en annan rapport i ämnet, sa Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, när han kommenterade ESO-rapporten Inspiration för integration, av Patrick Joyce, Ratio. I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Joyce konstaterar att Tyskland är det land som både på kort…

 • Riskkapitalinvesteringar ökar inte risken generellt för arbetslöshet

  2017-12-06

  IFN-forskarna Martin Olsson och Joacim Tåg skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om att riskkapitalinvesteringar inte har leder till en generellt ökad risk för de anställda att bli arbetslösa. De finner dock att de som har rutinmässiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som är lätta att flytta till utlandet i större utsträckning har har…

 • Enighet om skolans problem

  2017-12-01

  Magnus Henrekson, IFN, ingick på fredagen i en panel tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström och företagaren Carl Bennet. Ämnet var utbildning och arbetsmarknad. Vi satsar stort på komvux eftersom de som har en ofullständig gymneasieexamen har små chanser att få jobb, sa Anna Ekström. Carl Bennet berättade om en svensk satsning på…

 • Seminarium i Bryssel: EU måste bejaka nya idéer och nya företag

  2017-11-28

  Bryssel | Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Project Fires) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation. Seminariet var ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv och IFN. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för att få ett mer…

 • Utökad rösträtt startade den ekonomiska utvecklingen

  2017-11-27

  Hur viktigt är det politiska regelverket för ekonomisk tillväxt? Ny forskning på IFN visar att förändringar i politiska institutioner kan vara centrala för den ekonomiska tillväxten. Björn Tyrefors Hinnerich (IFN), Erik Lindgren och Per Pettersson-Lidbom har studerat effekterna av att Sverige 1862 förändrade rösträtten att i…

 • Studenter besökte IFN

  2017-11-17

  På torsdagen arrangerades Öppet Hus på IFN för studenter. Besökarna kom från en rad högskolor och universitet, bland andra KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro universitet, Stockholm, Uppsala och Lunds universitet samt Södertörns högskola. En rad IFN-forskare presenterade institutet, forskningsprogram och projekt. Därefter…

 • Integration är en komplex fråga – överallt

  2017-11-15

  Edward Lazear från Stanford University gästade på onsdagen IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de…

 • Gör fältstudie om minimilön!

  2017-11-13

  Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om flyktingars situation på den svenska arbetsmarknaden. De kartlägger vad vi vet om minimilönernas effekter på sysselsättningen och konstaterar att effekterna av sänkningar är större än effekterna av höjningar. De presenterar ett…

 • Digitaliseringen på god väg i bankbranschen

  2017-11-10

  Mårten Blix, IFN, var en av talarna på Svenska Bankföreningen årliga bankmöte i Stockholm. På mötet belystes bland annat "digitaliseringen som innebär ändrade kundbeteenden och konkurrens från nya aktörer som ritar om spelplanen". Blix förklarade att människor allt högre grad kommer konkurrera med robotar vilket…

 • "Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter"

  2017-11-09

  Mårten Blix, IFN, förklarar i en ny podd hur det kommer sig att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång är snabbheten med vilken den digitala verkligheten kommer till oss. Den som utvecklas och hänger med i…

 • Färre noterade bolag är negativt för samhället

  2017-11-08

  Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, skriver IFN-forskarna Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg, i Ekonomisk Debatt. De förklarar att aktiemarknaden är central för att tillhandahålla och omfördela kapital. Deras slutsats…

 • Utrikeshandel kan öka politisk polarisering

  2017-11-02

  Har växande handel mellan USA och Kina bidragit till polariseringen i amerikansk politik? Kaveh Majlesi, Lunds universitet och affilierad till IFN, har för att ge svar på denna fråga tillsammans med David Autor, David Dorn och Gordon Hanson analyserat resultaten från kongressvalet 2002 och 2010. Forskarna slår fast att en ideologisk förändring skett i…

 • "Se på andra länder hur de lyckats med skolan"

  2017-10-27

  Professor Magnus Henrekson, IFN, presenterade boken Kunskapssynen och pedagogiken (av Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren) på Ohlininstitutet. Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet, förklarade Henrekson. "Lärarledd – inte elevcentrerad – utbildning fungerar…

 • Skattebetalare kan spara miljarder med nya regler för auktions- och börshandel

  2017-10-26

  Samhället kan spara stora summor om börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftig genom en mindre regeländring. Detta visar ny forskning från Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Även mindre förbättringar i transaktionspriserna skulle spara mycket pengar, säger docent Pär Holmberg, IFN. Forskningen…

 • Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

  2017-10-20

  I en podd intervjuas Joacim Tåg, IFN, om en ny studie (What Prevents Female Executives from Reaching the Top?) som visar på orsaker till att få kvinnor är vd:ar för större företag. Det visar sig även att kvinnorna mer sällan är lika välbetalda som männen. Skillnaderna kan förklaras, säger Tåg, med att kvinnorna halkar…

 • Forskning om tillit och beteende premieras

  2017-10-20

  Martin Ljunge, forskare på IFN har blivit docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Ljunge doktorerade vid University of Chicago år 2006. Hans forskningsområde är i första hand beteendeekonomi. En av de frågor han söker svar på i sin forskning är hur tillit påverkar individers hälsa och välstånd. Hans…

 • Forskning går ut i etern ...

  2017-09-26

  Radio och podcast, liksom tv, blir allt vanligare sätt för människor att få kunskap om forskning och forskningsresultat. Fler och fler tidningar gör tv-sändningar och radioprogram. När boken Kunskapssynen och pedagogiken nyligen presenterades så gjorde tidskriften Axess både tv och podd av en intervju med Magnus Henrekson. Även SVT intervjuade…

 • Att få barn är negativt för kvinnliga chefers karriär

  2917-09-21

  I 40-årsåldern är sannolikheten lägre att kvinnor än män är vd:ar för större företag. Kvinnorna har dessutom mer sällan välbetalda chefspositioner. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer generellt sett är mer kvalificerade än männen. Istället kan skillnaderna…

 • Seminarium: Kunskapssynen och pedagogiken

  2017-09-19

  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på…

 • Högskola i otakt med samhällsnyttan

  2017-09-13

  Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till den nya boken Högskola i otakt, författad av Johan Eklund och Lars Pettersson,  Entreprenörskapsforum. Författarna visar hur Sverige har allt fler högskoleutbildade men att arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Detta främjar inte ekonomisk utveckling. Panelen diskuterade hur viktitig matchningen in…

 • IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

  2017-09-13

  Flera IFN-forskare är skribenter i senaste numret av Ekonomiska Debatt. Lars Calmfors skriver om ”Hur ändamålsenlig är industrins märkessättning?”. Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula presenterar forskning om ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” som är del av EU-projektet…

 • Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

  2017-09-08

  Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog på fredagen i ett seminarium tillsammans med Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Anders Forslund, professor IFAU, och Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Calmfors inledde seminariet med en genomgång av…

 • Forskningens roll i politiken

  2017-09-05

  På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just…

 • KvinnoKapital i samtal med forskare

  2017-08-31

  På torsdagen besökte KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om…

 • Studie av motståndet mot ekonomisk utveckling

  2017-08-30

  På onsdagen hölls höstens första akademiska seminarium på IFN. Institutet gästades av professor Per Pettersson-Lidbom från Stockholms universitet. Han presenterade uppsatsen "Political Power, Resistance to Technological Change and Economic Development: Evidence from the 19th Century Sweden". Studien är författad tillsammans med Björn…

 • Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

  2017-08-21

  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver om sin bok Kunskapssynen och pedagogiken på SvD Debatt. De vänder sig mot dagens syn på kunskap. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen…

 • De har provat på att forska

  2017-08-15

  Jag har jobbat i olika företag tidigare men gillar det här bättre, säger Rachael Ahn om sitt sommarjobb som forskningsassistent på IFN. "Arbetet här har varit utmanande men inte stressigt. I företag är det precis tvärtom." Joel Gunnarsson håller med. Han ansökte om sommarjobbet på IFN för att ta reda på hur det…

 • Diskussion om forskningens roll i politiken

  2017-08-08

  Vad betyder forskningen i dessa tider av fake news och ett politiskt klimat där populistiska partier gynnas? Under ledning av professor Magnus Henrekson, IFN, samtalar Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson (M), och Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg LO, om forskningens betydelse i den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet. Detta sker den 5 september.…

 • Likabehandling, en vinst för samhället?

  2017-08-02

  Forskarna Niclas Berggren, Therese Nilsson, IFN, och  Christian Bjørnskov, Århus universitet, finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig). Likabehandling utgör…

 • Hur väl styrs svenska vårdcentraler?

  2017-07-26

  Intervjuer med verksamhetschefer om vårdcentralernas drift visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som används. Detta är betydelsefullt, eftersom vårdcentraler med goda managementmetoder har kortare köer. Däremot har de inte…

 • Underskott på entreprenörskap i Europa

  2017-07-19

  Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Östasien. Detta visar Magnus Henrekson i en ny studie.

 • Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

  2017-07-14

  Kvinnliga chefer som diskrimineras tvingas vara mer kompetenta än manliga toppchefer för att nå samma positioner. Kvinnliga toppchefer kan därför bättre hantera ökad konkurrens för företaget. Därmed ökar kvinnliga chefers löner mer än manliga chefers löner när konkurrensen hårdnar. Detta finner forskarna Fredrik…

 • Forskning i Almedalen

  2017-07-07

  Mårten Blix, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Henrik Jordahl och Özge Öner var de IFN-forskare som deltog i årets Almedalsvecka på Gotland. Ämnena för de seminarier och andra samtal som forskarna deltog i varierade från arbetsmarknad och besöksnäring till spelmarknad och vård. Årets Almedalsvecka bjöd på många…

 • Forskningsmedel för att studera hur man lyckas i livet

  2017-07-03

  Daniel Waldenström, IFN, har tillsammans med en grupp internationella forskare tilldelats medel från Norface (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) ett samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd. I projektet ”The impact of childhood circumstances on individual outcomes over the life-course” ska forskarna under fyra år…

 • Samhällsdebatten vidgas i nya böcker

  2017-06-30

  I senaste nyhetsbrevet från IFN presenteras två nya böcker: Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (Dialogos) av Inger Enkvist, Magnus Henrekson (IFN), Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. I boken resonerar författarna kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap. Den andra…

 • Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

  2017-06-22

  Fotbollsspelare födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen, visar forskarna Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i en ny studie. Förklaringen är att födda på hösten måste kämpa hårdare som unga, än födda tidigare på året, för att komma in på…

 • Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

  2017-06-18

  På söndagen mottog Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, Global Economy Prize 2017 vid en ceremoni på Kiel Institute i Tyskland. Han tilldelas priset i kategorin nationalekonomi. Priskommittén består av tidigare vinnare, varav de flesta också är nobelpristagare. I sin prisföreläsning förklarade Lindbeck att "möjligheterna…

 • Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

  2017-06-16

  15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk  tvådagars konferens med titeln "Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers" (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur…

 • Spaning från IFN-forskare: Valfriheten kommer att öka INOM välfärdssektorerna

  2017-06-09

  Lovisa Persson, IFN, deltog på fredagen i ett seminarium där Vårdföretagarna lanserade skriften Privat Vårdfakta 2017. Hon siade om att valfriheten kommer att öka inom respektive vårdområde. Exempelvis om patienten träffar läkaren personligen eller på distans med hjälp av ny teknik. Hur blir det då med med vinsterna i…

 • Ännu en avhandling framlagd

  2017-06-07

  Wolf von Laer har doktorerat på King's College London. Titeln på hans dissertation är "Patterns of Lawmaking: The Entangled Political Economy of Crises". Wolf von Laer tillbringade två år på IFN i Stockholm innan han förra året flyttade till USA för att arbeta med Students For Liberty. I inledningen till avhandlingen förklarar…

 • Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de?

  2017-05-31

  På ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv kommenterade Magnus Henrekson, IFN, rapporten Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de? av Anders Bornefalk. Han förklarade att mellan 1965 och 1984 var det i princip omöjligt att starta svenska företag. Regleringar och beskattningen var två stora hinder. Perioden därefter…

 • Hur kan globaliseringen fungera för alla?

  2017-05-30

  Fredrik Sjöholm, professor på Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog på tisdagen vid ett seminarium på SNS. Ämnet var globaliseringens för- och nackdelar. Sjöholm förklarade att tilltron till globaliseringen sviktar eftersom vi i dag kan konstatera att det finns både vinnare och förlorare. "Delar av medelklassen har…

 • EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

  2017-05-23

  På tisdagen presenterades studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe i Stockholm. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt,…

 • Tur och retur Peru med Hernando de Soto

  2017-05-19

  Den tidigareamerikanske president Bill Clinton har beskrivit Hernando de Soto som "världens viktigaste nu levande ekonom." De Soto besökte Sverige i maj 2017 för att ta emot utmärkelsen Global Award for Entrepreneurship Research. I denna pod tar han med lyssnare in i den värld där han växte upp och berättar varför han återvände till…

 • Global Award 2017 för studier om äganderätt

  2017-05-16

  Hernando de Soto, grundare av tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru, har tilldelats Global Award for Entrepreneurship Research 2017. "Fem miljarder människor är fattiga därför att de inte ingår i samhälleliga nätverk av tillit", sa de Soto när han på måndagen mottog priset som överräcktes av…

 • Så får vi fler entreprenörer i Europa

  2017-05-11

  Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (SpringerBrief in Economics 2017) är titeln på en nyutkommen bok författad av IFN-forskarna Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. Studien är gjord inom ramen för EU-projektet Fires. Författarna föreslår en rad institutionella reformer för att främja…

 • Uppköp ger även positiva effekter för de anställda

  2017-05-10

  På onsdagen presenterade Ashwini Agrawal, London School of Economics, en studie på ett forskarseminarium vid IFN. I studien ställs frågan om uppköp och fusioner kan ha positiva spillover-effekter för de anställda. Det antas ju ofta att dessa leder till massuppsägningar och att en rad andra kostnadsbesparande åtgärder vidtas av de nya…

 • IFN-ekonomer i Ekonomisk Debatt

  2017-04-26

  I senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Andreas Bergh, IFN, om tre böcker av Roland Paulsen som alla berör arbetslivet. Dessutom är Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, en av författarna till en artikel om "meritokratiskt folkstyre". Niclas Berggren, IFN och redaktör Ekonomisk Debatt, skriver i en ledare om den globala "elit" som…

 • Niclas Berggren i styrelsen för EPCS

  2017-04-24

  Niclas Berggren, docent och programchef för Institutionernas ekonomi på IFN, har valts in i styrelsen för European Public Choice Society. Detta skedde på den årliga konferens som hölls i Budapest 19–22 april. EPCS är en sammanslutning av främst europeiska forskare i politisk ekonomi/public choice/institutionell ekonomi. Organisationens syfte är…

 • Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

  2017-04-21

  Liksom hela Västvärlden är tillväxten låg i Frankrike och bland annat automatiseringen innebär utmaningar för ekonomin, säger Daniel Waldentröm i Ekonomiekot lördag. Han förklarar att de finns tre presidentkandidater som presenterat mer eller mindre seriösa ekonomiska program i valrörelsen: Emmanuel Macron, Francois Fillon och…

 • Andreas Bergh i utredning om framtidens kollektivavtal

  2017-04-20

  Andreas Bergh, IFN, ingår i en nytillsatt utredning om den svenska kollektivavtals­modellen. Det är  chefsorganisationen Ledarna som tillsatt utredningen . Målet är en modernare, mer väloljad modell än dagens avtalsrörelse med strid om ” märket” mellan LO och Svenskt Näringsliv. ”Annat som Ledarna anser bidrar till behovet…

 • Så skapas ett effektivare innovations- och företagsstöd

  2017-04-19

  På onsdagen presenterade Roger Svensson, IFN, rapporten Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd? (Entreprenörskapsforum). "Det är anmärkningsvärt att bara 46 procent av de statliga medlen [vernture kapital, lån och bidrag för små innovativa företag] har investerats" sa Svensson…

 • Populärt seminarium om populism

  2017-04-06

  På torsdag presenterades EEAG Report 2017 på ett seminarium i Stockholm. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och…

 • Kommer USA att "rehabilitera" kärnkraften?

  2017-04-05

  Mark Thurber, Associate Director för ett forskningsprogram om energi och hållbar utveckling vid Stanford University har nyligen besökt IFN. Hans forskning omfattar olika aspekter av energianvändningen, vilket är ett hett ämne i dagens USA där president Trump har sagt att han ”kommer att sätta stopp för kriget mot kol”. Thurber…

 • Paradox – en del av det svenska spelundret

  2017-04-04

  Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive, har besökt IFN. Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter berättade han om Paradox väg till dagens framgångar. Företaget som grundades på slutet av 1990-talet utvecklar främst historiska strategispel och börsintroducerades förra året. Fredrik Wester ser en rad utmaningar…

 • Populär forskning om utseendets betydelse i politiken

  2017-03-28

  Artikeln ”The right look”, av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (IFN) och Panu Poutvaara är den under de senaste 90 dagarna mest nedladdade texten av alla publicerade i Journal of Public Economics. Forskningen handlar om utseendets betydelse i politiken. "Vi är både glada och överraskade över det stora intresse som har visats vår forskning om…

 • Välbesökt bokpresentation i Malmö

  2017-03-24

  Den 22 mars presenterades den 20:e årgången av Europaperspektiv med rubriken "Tilliten i EU vid ett vägskäl" på Malmö Börshus. Närmare 200 deltagare hade kommit för att lyssna till paneldiskussioner med de olika kapitelförfattarna. Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, höll i arrangemanget – som sponsrats…

 • Svårt skatta skatteeffekter

  2017-03-22

  Mikael Stenkula, IFN, kommenterade på onsdagen en ny rapport från Almega, Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft författad av Anders Ydstedt, Scantech. Författaren konstaterade att Sverige har världens högsta marginalskatter. En av de företagare som intervjuats för rapporten förklarade att 2/3 av läkarna på företagets…

 • Hur korruption påverkar företag

  2017-03-22

  På onsdag presenterade Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, studien “Firm Growth and Labor Reallocation after Exposure of Corrupt Practices” (korruptionens påverkan på företags tillväxt och arbetskraftens omfördelning) på en akademisk seminarium på IFN. Hon kommer urspungligen från Grekland och förklarade att…

 • Hernando de Soto tilldelas Global Award 2017

  2017-03-15

  Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto som leder Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin,…

 • Norska företagsledare på IFN

  2017-03-14

  Ett 20-tal norska företagsledare, som deltar i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Kristiansand, besökte IFN på tisdagen. Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, presenterade boken Entreprenörskap – vad, hur och varför som även finns på engelska med titeln Understanding Entrepreneurship – Definition, Function, and Policy.…

 • Så kan vi minska elanvändning och vår klimatpåverkan

  2017-03-07

  Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, med flera. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS USA. Elinder förklarar att det finns ett antal sociala fällor där gruppbeslut leder…

 • IFN-forskare har disputerat i Lund

  2017-03-02

  Aron Berg, IFN, har disputerat vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet med avhandlingen Essays on Informational Asymmetries in Mergers and Acquisitions.  I avhandlingen behandlas frågor som rör finansiering i fusioner och förvärv. Det handlar om förhållandet mellan företagens finansieringsvillkor och företagens beslut om att antingen…

 • Forskningsassistenter sökes!

  2017-03-01

  IFN söker forskarassistent för arbete under två sommarmånader. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som forskarna utför. Sökande ska ha en examen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen (ett år kvar av magisterstudier). Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen…

 • Jämlikhet och jämställdhet under lupp

  2017-02-22

  I Sverige, i motsats till andra länder, blir förmögenheten mer jämnt fördelad på grund av arv. Det förklarar Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström, IFN, i senaste numret av Ekonomisk Debatt. "Något överraskande finner vi tecken på att arvsskatten ökade förmögenhetsklyftorna" skriver forskarna. I samma…

 • "Fix it before it goes broke"

  2017-02-16

  Industrin måste ta mer hänsyn till ekonomin i sin helhet, sa Lars Calmfors, IFN, när han som ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) presenterade 2017 års rapport. Han efterfrågade en grundläggande diskussion om märkessättningen och sa att AER:s reformförslag är på lång sikt. Allt enligt devisen "fix…

 • Framtidens vinnare och förlorare

  2017-02-16

  Mårten Blix nya bok Digitalization, Immigration and the Welfare State (Edward Elgar) har presenterats i TV4:s morgonprogram. I boken förklaras att digitaliseringen och invandringen är två saker som kommer att förändra svensk arbetsmarknad kraftig och som vi är dåligt förberedda på. "Det räcker inte med utbildning för att…

 • IFN-forskare anklagar både vänster- och högerpolitik för skolans nedgång

  2017-02-03

  Johan Wennström, IFN, skriver i en huvudartikel i senaste numret av Fokus hur både höger- och vänsterpolitik bidragit till den svenska skolans nedgång, Att den borgerliga regeringen bäddade för dagens betygsinflation: "Bristerna kunde ha rättats till när Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1994. I stället begränsade de…

 • Tillåt att pensionspengar satsas i nya företag!

  2017-02-02

  Pensionskapital behöver kunna satsas på entreprenörer. Dessutom krävs det att företag som ännu inte är lönsamma kan erbjuda nyckelpersoner framtida ersättning i form av personaloptioner, förklarade Magnus Henrekson på ett seminarium torsdagen. Han är en av författarna till rapporten Skatter och entreprenörskap –…

 • Hyreskontrollen måste tas bort, säger Assar Lindbeck

  2017-02-02

  Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, intervjuas om problemen på bostadsmarknaden av Johan Schück i Dagens Nyheter. Han förklarar att hyreskontrollen ger katastrofala sociala följder. Lösningen är enligt honom stegvis slopad hyreskontroll (förslagsvis under tio år) i kombination med bland annat hyrescheckar till låginkomsttagare för…

 • Europaperspektiv – tilliten i EU vid ett vägskäl

  2017-02-01

  På onsdagen lanserades 2017 års bok i serien Europaperspektiv. Årets titel är Tilliten i EU vid ett vägskäl. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har bidragit med ett kapitel: "Hotas tilliten i Europa av ökad migration?". Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN är en av redaktörerna för bok och arrangör av…

 • Dansk studie visar att lägreminimilön inte "smittar"

  2017-01-31

  Lars Calmfors, IFN, kommenterade på tisdagen en forskningsrapport från SNS om integreringen av nyanlända på den danska arbetsmarknaden. Rapportförfattaren Mette Foged, Köpenhamns universitet, förklarade att flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden bidragit till att när invandrare fick jobb så resulterat detta i att lågutbildade…

 • Ny bok om digitalisering, immigration och välfärdsstaten

  2017-01-29

  Den svenska modellen är steg-för-steg på väg mot en mycket värre kris än under 1990-talet. Det förklarar Mårten Blix i den nyutkomna boken Digitalization, Immigration and the Welfare State (Edward Elgar Publishing). Han skriver att välfärdsstaten slits sönder inifrån, bland annat av en tudelad arbetsmarknad. Han påpekar att…

 • Ny skattereform på gång?

  2017-01-25

  Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, talade på onsdagen på ett seminarium i riksdagen. Det var Skatteutskottet som under en dag samlat många svenska skattexperter för att diskutera "Skattereformen 25 år – dess historia och framtid". Två tidigare skatteministrar inledde: Eriks Åsbrink och Bo…

 • Forskning om vårdcentraler presenterad i Göteborg

  2017-01-19

  IFN-forskarna Jannis Angelis och Henrik Jordahl deltog den 18 januari i ett seminarium anordnat av Bräcke Diakoni i Göteborg. De presenterade rapporten Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? som de författat tillsammans med Anna Häger Glenngård, Lunds universitet. Inför en fullsatt lokal hölls även…

 • Vinstbegränsning försämrar i välfärden

  2017-01-19

  Henrik Jordahl, IFN, presenterade på torsdagen en rapport som han författat tillsammans med David Sundén: ”Vinstbegränsningar i välfärden” (Svenskt Näringsliv). De visar där de samhällsekonomiska effekterna av vinstbegränsningar av den typ som Illmar Reepalu föreslagit. Jordahl förklarade att utgångpunkterna för…

 • "Betyg kan jämföras med läkemedel – båda behöver kontrolleras externt"

  2017-01-12

  Magnus Henrekson ingick i en panel som på torsdagen diskuterade hur den svenska skolan kan gå vidare efter PISA och TIMSS. Han förklarade att med konkurrens på skolmarknaden så krävs det att staten eller annan utomstående mäter kunskaper, det vill säga sätter betyg. Han jämförde, i detta avseende, skolan med…

 • Internationellt intresse för studie om politikers utseende

  2017-01-11

  Washington Post bloggar om forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara. Den omnämns även på den Inflytelserika nationalekonomiska bloggen Marginal Revolution. "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är titeln på studien, som visar att högerpolitiker i allmänhet ser bättre ut…

 • Nytt år med ny forskning

  2017-01-03

  Forskningsämnen och inriktning förändras ständigt. Men i princip sker forskningen på IFN inom ramen för fem forskningsprogram: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonomi, Elmarknadens ekonomi och Institutionernas ekonomi. "IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi"…

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se