Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • Den likvärdiga skolan – framtidens skola

  2021-04-22

  Hur ska alla barn få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt för att uppnå sin fulla potential oavsett vilken slags familjebakgrund de kommer ifrån? Nyligen arrangerade Lärarnas Riksförbund och IFN ett webbinarium på temat. Nu finns webbinariet att se i efterhand och du kan också ta del av en podd om ämnet där…

 • Niclas Berggren ny medlem i tidskrifts Editorial Board

  2021-04-22

  Niclas Berggren, IFN, har blivit utsedd till medlem av den vetenskapliga tidskriften Public Choices Editorial Board.

 • EU:s återhämtning eftercoronakrisen

  2021-04-16

  Med vilka medel ska EU ta sig ut ur coronakrisen och skapa förutsättningar för en inkluderande och uthållig ekonomisk tillväxt? Det var en av frågeställningarna när det finska Utrikespolitiska institutet, Sveriges ambassad i Finland och Nätverket för Europaforskning i Sverige arrangerade webbinariet Europaperspektiv 2021– Vägar till…

 • Bokrecension om svensk privatiserad välfärd

  2021-04-05

  Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahls, IFN och Örebro universitet, nya bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, recenseras av  professor Diane Coyle i hennes blogg The Enlightened Economist.

 • Investeringsskydd, skolreformer och välfärd – ett axplock av aktuell forskning

  2021-04-01

  På IFN spänner forskningen över flera olika ämnesområden. Nyligen har flera artiklar skrivna helt eller delvis av IFN-forskare accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, en ny bok som sammanställer forskningsläget om privatiseringar av välfärdstjänster har lanserats och vi har producerat en podd där vd Fredrik Sjöholm…

 • Till minne av Assar

  2021-03-31

  Det senaste numret av Ekonomisk Debatt är ett temanummer tillägnat Assar Lindbeck. Flera namnkunniga personer skriver om olika aspekter av Assars betydelse för svensk nationalekonomi, bland dem IFN-forskarna Magnus Henrekson och Lars Calmfors.

 • Vi summerar 2020

  2021-03-18

  Pandemiåret har understrukit betydelsen av IFN:s forskning. Det skriver Fredrik Sjöholm, vd för IFN, i vår årsbok 2020 Året som gått på Institutet för Näringslivsforskning.

 • Fler jobb behövs för minskad ekonomisk ojämlikhet

  2021-03-12

  I debatten om ekonomisk ojämlikhet förekommer ofta påståendet att Sverige har blivit mycket mer ojämlikt sedan 1970-talet. Magnus Henrekson menar dock att Sveriges ekonomiska ojämlikhet i stort sett ligger på samma nivå som 1970 men att samhällsutvecklingen sedan dess har varit stor. Det sa han vid ett webbinarium som arrangerades av Svenskt…

 • Reformer för ett innovativt Europa

  2021-02-26

  För 11 år sedan utlyste EU-kommissionen ett innovationsnödläge i Europa. Coronapandemin har förvärrat krisen och nu behövs en ny politik som stimulerar en innovationsdriven tillväxt. Det sa Niklas Elert och Magnus Henrekson vid ett webbinarium arrangerat av  ESBRI.

 • Det svenska experimentet – webbinarium och podd om privatiserad välfärd

  2021-02-18

  I tisdags höll IFN ett lanseringswebbinarium av boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, där Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, sammanfattar forskningen om privatiseringar, valfrihet och vinster i välfärden.

 • Lars Calmfors om norsk sysselsättningspolitik

  2021-02-11

  I dag har den norska sysselsättningsutredningen, Sysselsettningsutvalget, överlämnat sitt slutbetänkande Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for sysselsetting NOU 2021:2, till den norska arbets- och socialministern. Lars Calmfors, IFN, har varit en av ledamöterna.

 • Ny rapport: Fackförbunden tappar medlemmar

  2021-01-30

  Lars Calmfors, IFN, är en av rapportförfattarna till Fores nya rapport Vad finns det för anledning att vara med i facket? Rapporten visar att fackförbunden tappar medlemmar och undersöker hur människor ser på facket i dag. Vilka är medlemskapets fördelar respektive kostnader? Vilka faktorer påverkar det fackliga engagemanget? Rapporten…

 • Vägar till ett uthålligt Europa – ny bok lanseras

  20201-01-28

  Coronapandemin har visat att EU står inför flera vägval för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att EU ska klara omställningen till en grön ekonomi samtidigt som EU-länderna har en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig…

 • Företags FoU-investeringar uppmärksammas i ny artikel

  2021-01-26

  Matilda Orth, IFN och Florin Maican, Göteborgs universitet och affilierad till IFN har skrivit en kolumn om exportens dynamiska inverkan på företags FoU-investeringar i Vox EU.  Tillsammans med medförfattarna Mark Roberts, Pennsylvania State University, och Van Anh Vuong, Maastricht University, använder de ett strukturellt ramverk för att beräkna…

 • Ny bok om privatiserad välfärd

  2021-01-20

  Sverige är ett land med omfattande skattefinansierad välfärd. Något som är mindre känt internationellt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi av vinstdrivande företag. I en ny bok utgiven av Oxford University Press, Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, sammanfattar Mårten Blix,…

 • Anslag till forskning om företagens konkurrenskraft

  2021-01-14

  IFN har fått ett fyraårigt anslag på 25 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen.

 • Joacim Tåg ny forskningsledamot vid Forte

  2021-01-12

  Joacim Tåg, IFN, kommer under 2021 att vara forskningsledamot vid Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (www.forte.se). 

 • Aktuellt 2020

 • Aktuellt 2019

 • Aktuellt 2018

 • Aktuellt 2017

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se