Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • EU behöver en ny syn på entreprenörer

  2019-09-12

  Reformer på sex områden, det är vad som krävs för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. Det menar IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson som tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University, skrivit den nya boken The Entreprenurial Society: A Reform Strategy for the European Union. En bok som presenterades vid ett seminarium i…

 • Özge Öner tilldelas pris för unga forskare

  2019-09-12

  Özge Öner, IFN och University of Cambridge, mottog på torsdagen Unga forskarpriset 2019 för "betydande insatser för vår förståelse av entreprenörskap," sa priskommitténs ordförande Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Prissumman är 150 000 kronor och delas ut årligen av…

 • Mårten Blix: Konkurrensen på bankmarknaden kommer byta skepnad

  2019-09-11

  När svenska banker blir tvungna att dela med sig av kundernas data och information till andra företag som konkurrerar på samma marknad, förändras själva strukturen för bankbranschen. Den slutsatsen drar analysföretaget Copenhagen Economics i en ny rapport beställd av Bankföreningen. Mårten Blix, IFN, medverkade i ett panelsamtal om…

 • Åsa Hansson: Bolagsskatten bör sänkas

  2019-09-04

  Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse? Den frågan har undersökts i en skatterapport publicerad av SNS. Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, kommenterade rapporten vid ett seminarium på SNS. Internationellt sett ligger Sverige kring snittet för bolagsskatt, sa Hansson men förklarade att Sverige som litet land…

 • Magnus Henrekson utses till nomineringsperson

  2019-09-02

  Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, har av regeringen utsetts till en av två nomineringspersoner som ska lämna förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter för Lunds universitet för verksamhetsperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Den andra nomineringspersonen är Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister och…

 • Per Skedinger utreder minimilöner för EU-kommissionen

  2019-08-30

  Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, har av EU-kommissionen och dess program för sysselsättning och social innovation (EaSI) fått i uppdrag att författa en studie om kollektivavtalsreglerade minimilöner i de nordiska länderna. Studien ska avhandla effekter på lönestrukturen och sysselsättningen och…

 • Prisad för forskning om geografins betydelse för företag och företagare

  2019-08-29

  Özge Öner, IFN och Cambridge University, tilldelas Unga forskarpriset 2019. Hon föreläser om sin forskning på ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum den 12 september. Öner prisas för sin forskning om 1) de geografiska aspekterna av företagande (särskilt inom detaljhandel och turistsektorn), 2) entreprenörskap (främst bland…

 • Från IFN till doktorandstudier i Berlin

  2019-08-23

  Hedda Nielsen började arbeta som forskningsassistent på IFN sommaren 2018. Nu, ett år senare, lämnar hon institutet för att påbörja doktorandstudier vid Berlin School of Economics & Humboldt-universitetet i Berlin. Hon förklarar att hon på IFN fått inblick i många olika forskningsområden och lärt sig mycket om data.

 • Höstens första seminarium

  2019-08-12

  På måndagens hölls höstens första akademiska brown bag-seminarium på IFN (forskning på ett tidigt stadium). Det var Johanna Möllerström, George Mason University i Washington DC och affilierad till IFN, som presenterade studien "A Meritocratic Origin of Egalitarian Behavior". Forskarna har i experiment studerat hur människor (i USA och…

 • "Det jag gör ska betyda något för samhället"

  2019-08-09

  ”Det var jättebra att min period som sommarassistent på IFN började med årets Sommarsammankomst”, säger Kajsa Rudal. I denna deltar nämligen nästan alla forskare och andra anställda. ”Jag lärde mig snabbt vem som var vem”, förklarar hon. Kajsa säger att hon lärt sig mycket om databehandling, vilket hon kommer att…

 • IFN i filmens värld

  2019-07-31

  Institutet för näringslivsforskning filmar sedan ett par år tillbaka publika aktiviteter som institutet arrangerar. Genom att prenumerera kan du se alla programmen direkt när de läggs ut, vilket oftast är senare samma dag som ett event hållits. Det finns även videos som förklarar vad forskarna arbetar med inom de olika forskningsprogrammen och…

 • Kan nationalekonomer bättre än andra?

  2019-07-24

  Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi verksam på IFN och Stockholms universitet, samtalar i denna cirka 10 minuter långa video med Magnus Henrekson, professor och vd för IFN. Frågorna han svarar på är bland andra: om nationalekonomer kan bättre än andra? Och hur det kom sig att hans forskargärning i mycket handlar om normer och incitament?…

 • Forskning om näringslivets villkor

  2019-07-16

  IFN är en privat och oberoende stiftelse som forskar om frågar som har hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod är ett kraftfullt verktyg för att…

 • Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

  2019-07-09

  Niklas Elert och Mikael Stenkula, IFN, har studerat hur tillit i samhället påverkar entreprenörskap bland anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. De finner att tillit ger större grad av arbetsautonomi i existerande företag, vilket är en förutsättning för att intraprenörskap ska kunna frodas. Tillit leder…

 • Forskning i panelsamtal och presentationer

  2019-07-03

  Under Almedalsveckan deltog IFN-forskare i publika seminarier men även som talare på luncher/middagar för särskilt inbjudna. Lars Calmfors, Mårten Blix, Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl, Per Skedinger och Johan Wennström var alla i Visby för att berätta om sin forskning. De ämnen som forskarna tog sig an var allt från finansiering av…

 • Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

  2019-06-25

  Franska gymnasieelever får sedan ett år tillbaka, enligt lag, inte använda sina mobiltelefoner i skolan. Sedan 2007 har svenska lärare, enligt skollagen, rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna”…

 • Nytt avsnitt: "Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?"

  2019-06-24

  I en ny podd resonerar professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN, om utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. Han menar att det tidigare fanns en föreställning om att invandring alltid innebär en vinst för samhället och så är det inte. Detta beror på den dåliga sysselsättningsutvecklingen [för invandrare].…

 • Glad midsommar!

  2019-06-21

  En central del av den svenska sommaren är midsommarfirandet. IFN önskar alla besökare på denna webbplats en glad midsommar och en fortsatt skön sommar.

 • Informell hälsoexpertis påverkar vår hälsa

  2019-06-20

  På onsdagen presenterade Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, forskning som visar att sannolikheten är större att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. På seminariet på SNS kommenterade Mårten Palme, Stockholms…

 • Nytt inom näringslivet: ett unikt samarbetsnätverk

  2019-06-19

  I IFN:s serie med näringslivskontakter presenterade, på tisdagen, Jan-Erik Gustavsson, vp innovation och strategi, företaget Combient. Han berättade att Combient är något så unikt som ett samarbetsnätverk för 28 svenska och finska företag – främst inom Wallenbergsfären. Combient bistår medlemsföretagen med bland annat…

 • Miljövänlig teknik är vägen till bättre klimat

  2019-06-18

  På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores Nordiska ministerrådets rapport Climate Policies in the Nordics – Nordic Economic Policy Review 2019, med Lars Calmfors, IFN, och John Hassler, Stockholms universitet, som redaktörer. Tillsammans med en rad skribenter har de studerat hur de nordiska länderna bäst kan bidra till den…

 • Intensiv debatt om lönenormering

  2019-06-13

  På torsdagen presenterades boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid (Dialogos Förlag 2019) författad av Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger. De har studerat och analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor,…

 • Nordiskt samarbete om industriell organisation

  2019-06-12

  En tvådagars konferens om industriell organisation anordnades 10-11 juni i Stockholm av IFN, Handelshögskolan i Stockholm och Södertörns högskola. 45-talet deltagare kom till konferensen som var den elfte inom ramen för Norio (Nordic Workshop on Industrial Organization) som hålls vartannat år. Det övergripande syftet med dessa workshops är att…

 • Målkonflikter i dagens skola

  2019-06-11

  Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i en ny podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad politikerna kan göra för att vrida rätt utvecklingen i utbildningssystemet.

 • Ny nordisk rapport om integrering av invandrare på arbetsmarknaden

  2019-05-29

  Lars Calmfors, IFN, är huvudförfattare till en ny rapport skriven för Nordiska Ministerrådet: Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: An Overall Perspective. Rapporten presenterades på onsdagen i Oslo. Per Sekdinger, IFN, och Simon Ek, Uppsala universitet och affilierad till IFN, har skrivit ett kapitel med titel "Wage Policy" (lönepolitik).…

 • Djupdykning i kunskap – i och om skolan

  2019-05-22

  På tisdagen presenterades boken Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse (Dialogos Förlag 2019) på ett seminarium i Stockholm. En av bokens två författare, Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, förklarade att vi måste ta målkonflikten mellan glädje och effektiv…

 • Boyan Jovanovic mottog Global Award for Entrepreneurship Research

  2019-05-17

  På torsdagen mottog Boyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research utmärkelsen vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prisutdelare var näringsminister Ibrahim Baylan, tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Läs mer om årets vinnare på prisets webbplats.

 • Global Award-vinnare: om betydelsen av företags renommé

  2019-05-15

  På onsdagen presenterade årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Boyan Jovanovic från New York University, uppsatsen "Product Recalls and Firm Reputation" på IFN. I sin forskning utnyttjar Jovanovic raset i företags aktievärde till följd av återkallade produkter för att skatta andelen av företagens…

 • Rapport om "en välfungerande skolmarknad"

  2019-05-09

  Dany Kessel, Södertörns högskola och affilierad till IFN, presenterade på torsdagen rapporten "En välfungerande skolmarknad" som han författat tillsammans med Elisabet Olme för Svenskt Näringsliv. De två forskarna föreslår hur skolval skulle kunna organiseras på ett mer effektivt och rättvist sätt. De…

 • Sverige bör omförhandla äldre investeringsskyddsavtal

  2019-05-03

  Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal – den potentiella kostnaden för värdlandet har begränsats. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Det påpekar…

 • Tydliga målkonflikter i skolan

  2019-04-26

  ”Vad menas med kvalitet i skolan?” Detta var temat för en konferens arrangerad av Friskolornas riksförbund där Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, diskuterade vikten av att se målkonflikterna mellan olika kvalitetsmål i skolan. Skolan har som mål att bland annat öka elevinflytande. Sahlgren presenterade forskningsresultat…

 • Per Skedinger expert i nytillsatt utredning om arbetsrätten

  2019-04-25

  Regeringen tillsätter justitierådet Gudmund Toijer som särskild utredare för att föreslå en modernisering av arbetsrätten. Utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Per Skedinger, IFN, har utsetts till expert i utredningen. Hans forskning har bland annat…

 • Assar Lindbeck förklarar

  2019-04-24

  Professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har samtalat med professor Magnus Henrekson, vd för IFN, om nationalekonomers roll, Lindbeckkommissionen och mycket mer. Se frågor och svar i denna drygt tio minuter långa video.

 • IFN:s forskning spänner över ett brett fält

  2019-04-21

  IFN har vid ett par tillfällen bjudit in företrädare för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer för att berätta om institutets breda verksamhet. ”IFN:s forskning och dess betydelse i samhällsdebatten” (Magnus Henrekson), ”Privatisering av välfärdstjänster” (Henrik Jordahl) och ”Är det svenska…

 • Glad Påsk!

  2019-04-18

  Glad påsk önskas alla besökare på IFN:s webbplats.

 • Diskussion om företag, arbetsmarknad och entreprenörskap

  2019-04-12

  I slutet av mars ordnade företags-, arbetsmarknads- och entreprenörskapsgruppen (FAME) på IFN en intern workshop för IFN-forskare och affilierade. Under workshopen presenterades och diskuterades forskning som görs med IFN:s företagsdata och svensk registerdata. Syftet med sammankomsten var att informellt och i en mindre grupp gå igenom och diskutera…

 • Detaljhandel: skillnaden mellan stad och landsbygd ökar

  2019-04-05

  På fredagen presenterade Özge Öner resultatet av tre års forskning om detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd. Titeln på forskningsprojektet är "Shopping for change: The role of retail for urban and rural development in Sweden". Forskningen har finansierats av Handelsrådet. "Branschens storlek motsvarar nära 20 procent av det…

 • "Nationalstatens återkomst" diskuterades i Bryssel

  2019-04-04

  ”Som ett första stort steg för att rädda sammanhållningen inom EU måste nationalstaternas politiker lära sig ge ett erkännande till EU för framgångar och inte som för tillfället själva ta äran och sedan skylla alla svårt förankrade beslut på EU”, summerar Lars Oxelheim debatten när boken EU och…

 • Forskningen visar att bättre tillgänglighet och kontinuitet är bäst för patienterna

  2019-03-28

  Forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, Maria Polyakova och Yiqun Chen, även de verksamma på Stanford, visar att det är 10 procent större sannolikhet att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. De är också betydligt mindre…

 • Gästforskare: “På IFN kan jag fokusera på min forskning”

  2019-03-25

  Att vara gästforskare på IFN är ett sätt att utbyta idéer och att samarbeta forskare och forskningsprojekt emellan. Under ett år besöker ett stort antal gästforskare institutet. Ludek Kouba är gästforskare på IFN under våren och sommaren 2019. Han är docent vid Nationalekonomiska institutionen på Mendel University i Brno…

 • Italiens kris löses inte med att kopiera historien eller andra länder!

  2019-03-19

  "Det som saknas i Italien är inte reformerna, men tilltro till reformerna", sa Giuseppe Bertola, Turin University, när han presenterade årets EEAG-rapport på ett seminarium i Stockholm. Han menade vidare att "lösningen är inte att kopiera de reformer som Tyskland genomfört,eller att vi ska bli danskar och det är inte heller att upprepa vad…

 • Global Award 2019 tilldelas Boyan Jovanovic

  2019-03-15

  Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom…

 • Läs "Kunskapsynen och pedagogiken" på nätet

  2019-03-05

  Äntligen, säger någon, finns boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Bokförlag) att läsa på nätet. Boken, med Magnus Henrekson som redaktör. Boken lanserades hösten 2017 och Magnus Henrekson har allt sedan dess presenterat den på allehanda seminarier, konferenser och möten. Den vanligaste reaktionen har då varit, berättar…

 • Ny forskning: Hur hat sprids på nätet

  2019-03-04

  På måndagens presenterade Joakim Jansson, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, forskning om näthat på ett brown bag-seminarium på IFN. Jansson forskar tillsammans med Emma von Essen om sambandet mellan anonymitet och näthat som riktar sig mot feminister och utlänningar. De finner att när anonymiteten försvagas så minskar…

 • Årets Myrdalpris till Erik Prawitz och Mounir Karadja

  2019-02-20

  Myrdalspriset 2018 tilldelas Erik Prawitz, IFN, och Mounir Karadja, Uppsala universitet, för artikeln ”Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen” (Ekonomisk Debatt nr 8, 2018). Juryn förklarar att drivkrafterna bakom dagens globala migrationsströmmar kan jämföras med utvandringen från Sverige från 1880-talet och fram till…

 • Ny styrelseordförande för IFN

  2019-02-13

  Staffan Bohman är tillträdande ny ordförande för styrelsen i Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han efterträder Michael Treschow som varit ordförande 2011–2018.

 • Öppet Hus drog stor skara studenter

  2019-02-06

  IFN har hållit Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och studenter som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. Studenterna som kom från Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Jönköping International Business School, Göteborgs universitet och Lunds universitet, lyssnade först…

 • Riksdagsutskott intresserat av forskning om digitalisering

  2019-01-29

  Mårten Blix, IFN, presenterade på tisdagen forskning om digitalisering i sjuk- och hälsovården för Riksdagens Socialförsäkringsutskott. Blix var tillsammans med Allan Gustafsson inbjuden att berätta om sina rön samt att svara på ledamöternas frågor. Både Blix och Gustafsson är författare till ESO-rapporter om…

 • Välkommen till Öppet Hus!

  2019-01-22

  Funderar du på att bli forskare? Den 1 februari arrangerar IFN Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och de som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. IFN som forskningsmiljö, de fem forskningsprogrammen och trender inom nationalekonomisk forskning ingår i programmet, som avslutas med mingel och lättare förtäring.

 • Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

  2019-01-16

  Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Eva Mörk, Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, och  Lovisa Persson, IFN, i SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De förordar bland annat att asymmetrisk ansvarsfördelning studeras, det vill säga att…

 • "Den som vill ha basinkomst bör omfamna 'muddling through'"

  2019-01-14

  SNS arrangerade på måndagen ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, forskare vid den finska folkpensionsmyndigheten, presenterade den finska försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet) som nyligen…

 • Seminarium om integration på arbetsmarknaden

  2019-01-04

  Vid årsslutet arrangerade tankesmedjan Fores ett seminarium om boken om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Lars Calmfors, Per Skedinger och Simon Ek, IFN, är tre av medförfattarna. De diskuterade bland annat integrering av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Lars Calmfors förklarade att ”ingen enskild…

 • Aktuellt 2018

 • Aktuellt 2017

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se