Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • Om teknik och penningpolitik, i sommarvärmen

  2018-07-18

  Ett antal landsortstidningar har i dagarna publicerat en ledare från Liberala Nyhetsbyrån (LNB). I ledaren hänvisas till ett debattinlägg av Mårten Blix, IFN, i Dagens Industri: "Penningpolitiken måste utvärderas utifrån mer än att inflationen hålls låg. Nationalekonomen Mårten Blix har påtalat att den snabba tekniska…

 • IFN-forskning citeras i Economist

  2018-07-16

  Economist skriver om välfärdsstaten och konstaterar att kritiken växt, både från höger och vänster: "Till höger anklagar kritiker den för att suga dynamiken ur både kapitalismen och individen. [...] Från vänster [...] hävdas att välfärdsstaten är en vänsterskapelse, under ständigt hot."…

 • Samtal om kunskaper i skolan

  2018-07-04

  På Almedalsveckans fjärde dag debatterade Magnus Henrekson, IFN, kunskaper i skolan med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Det fungerar inte att eleverna själva söker kunskap, sa Henrekson. Eleverna måste första få baskunskaper genom lärarledd undervisning. Gustav Fridolin höll med Magnus Henrekson om att det måste stå tydligare i…

 • Friskolor debatterades i Almedalen

  2018-07-03

  Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans tredje dag deltog bland andra Henrik Jordahl i ett seminarium om skolan. Ämnet var "Obligatoriska skolval – så kan vi få alla föräldrar att välja skola". Panelen diskuterade huruvida skolval ska vara ett…

 • Många ämnen på tapeten i Almedalen

  2018-07-02

  Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans andra dag deltog bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som deltog i ett seminarium som arrangerades av Fondbolagens förening. Det var i första hand pensioner och det obligatoriska valet som stod i centrum. Andreas Bergh…

 • Kunskapssynen i Almedalsdebatten

  2018-07-02

  "Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" diskuterades på måndagen på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Panelen var enig om att skolan har stora problem. "En av fem grundskoleelever går ut utan behörighet," sa Erik Bengtzboe (M). Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister (S), sa sig…

 • Ekonomer slår fast att "bostadsmarknaden är ett av de största hoten"

  2018-07-01

  Först ut bland IFN-forskarna i Almedalen var Magnus Henrekson som på söndagen deltog i en ekonompanel i regi av Västsvenska Handelskammaren. Ämnet var "Hur länge står sig den svenska urstarka ekonomiska tillväxten?". I panelen ingick även chefsekonomerna Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms handelskammare, Katarina Lundahl, Unionen och Annika…

 • Mats Hammarstedt ny affilierad forskare

  2018-07-01

  Professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, är ny affilierad forskare till IFN. "Jag är affilierad främst därför att jag arbetar tillsammans med bland andra Per Skedinger i ett projekt om flyktingars integration på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse," säger Mats Hammarstedt. Hammarstedts…

 • IFN-forskare i Almedalen

  2018-06-26

  För första gången är IFN arrangör av ett seminarium i Almedalen: "Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" hålls måndagen den 2 juli kl 10.00–11.00. Seminariet anordnas i samarbete med Entreprenörskapsforum.  I panelen ingår Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister,…

 • Arbetsförmedlingens vara eller inte vara

  2018-06-25

  Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018). Boken presenterades på måndagen med Calmfors som moderator. Ett budskap i boken är att politikerna bör avhålla sig från att jaga "det stora klippet", det vill säga en genomgripande reform som genomförs i ett slag. Istället…

 • En lyckosam fyrklöver

  2018-06-21

  Tre av IFN:s forskningsassistenter har hösten 2018 antagits till doktorandutbildning på olika högskolor i landet. Den fjärde assistenten ska fortsätta sin karriär som analytiker och konsult på företaget Copenhagen Economics. Samtliga säger att tiden på IFN givit en bra inblick i arbetet som forskare och vad som krävs för att…

 • Internationell forskarkonferens om entreprenörskap

  2018-06-19

  14–15 juni arrangerade IFN en internationell forskarkonferens med temat "Entreprenörskap och innovation: dåtid, nutid och framtid". Deltagarna kom från Sverige, USA, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Kanada. Ämnen som diskuterades var bland annat hur företagande och innovativ verksamhet påverkas av…

 • Helene Hellmark Knutsson debatterar skola i Almedalen

  2018-06-18

  Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar i en paneldiskussion i Almedalen som arrangeras av IFN och Entreprenörskapsforum. Ämnet är en svenska kunskapssynen: "Beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" I panelen ingår även Magnus Henrekson, IFN, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum,…

 • "Skolor drar inte ner på kvalitet för att bli lönsamma"

  2018-06-15

  Det finns inga tecken på att skolor drar ner på kvaliteten för att skapa lönsamhet, sa Henrik Jordahl, IFN, när han tillsammans med Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, presenterade tre studier på ett seminarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv.  Gabriel Heller Sahlgren har analyserat Skolinspektionens stora nationella undersökning om…

 • Ägarskatterna behöver reformeras

  2018-06-07

  Magnus Henrekson, IFN, deltog på torsdagen i en panel som diskuterade svenska ägarskatter. "Det var totalt kaos för elva år sedan i form av snedvridningar i hur människor agerade för att undvika förmögenhetsskatten. Vi skulle få samma effekt i dag ifall den återinfördes", sa Henrekson. Den tyske forskaren Florian Neumeier, Ifo,…

 • Lovordad rapport om globaliseringen

  2018-06-05

  Rapporten Globalisering och svensk arbetsmarknad (SNS 2018) författad av Fredrik Heyman, IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, presenterades på tisdagen på ett seminarium. Lovorden var många från de som kommenterade rapporten. "Jag tar med mig den positiva grundtonen om globalisering och den tekniska utvecklingen," sa…

 • Sju steg för att få fler europeiska entreprenörer

  2018-05-29

  Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer och därmed öka tillväxt i Europa. Vilka sju steg?

 • Samtal om entreprenörskap när EU-projekt avslutades

  2018-05-28

  Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer och därmed öka tillväxt i Europa. Forskarna inom Fires presenterade på torsdagen, för EU-kommissionen, sina…

 • Så kan sociala nätverkan uppmuntra entreprenörskap

  2018-05-24

  Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, mottog nyligen Global Award for Entrepreneurship Research 2018. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. I en IFN-podd förklarar han hur han…

 • Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten – och hur den kan mätas

  2018-05-17

  En kunnig panel och en engagerad publik deltog på torsdagen i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV,…

 • En skola med "tough love"

  2018-05-15

  Internationella Engelska Skolan grundades av Barbara Bergström för 25 år sedan. På tisdagen firades detta med lanseringen av boken Tough Love. Internationella Engelska Skolan - de första 25 åren av Hans och Barbara Bergström. I boken berättas historien om hur Engelska Skolan har växt till ett företag med 36 skolor, 26 000 elever och en…

 • Forskare prisad för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

  2018-05-14

  På måndagen mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den…

 • Kritik av rapporter om skolan

  2018-05-08

  Henrik Jordahl, IFN, kommenterade på tisdagen två rapporter från Skolverket – "Från gymnasieskola till högskola" och "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor" – på ett seminarium arrangerat av Friskolornas riksförbund. Han påpekade att Skolverket generellt bör…

 • Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

  2018-05-03

  På torsdagen arrangerade IFN ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS. Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, presenterade en rapport och det har även publicerats en artikel i samma ämne i Ekonomisk Debatt. De konstaterade bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som…

 • Fri spädbarnsvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  2018-04-18

  SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt…

 • Föreläsningar om ekonomi

  2018-04-16

  Tankesmedjan Timbro har under tre helger arrangerat en utbildning i ekonomi. Deltagarna har lärt sig om både praktisk ekonomisk politik och nationalekonomisk forskning som "är relevant för den ekonomisk-politiska debatten". Fem av föreläsarna var IFN-forskare. Henrik Jordahl var först ut och föreläste om vinster i välfärden. Andreas…

 • Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  2018-04-11

  Magnus Henrekson deltog på onsdagen i ett rundabordsamtal och presenterade slutsatserna i boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos) som han är redaktör för och medförfattare till. En presentation gjordes även av Ralph Townsend, tidigare rektor för Winchester College – Storbritanniens äldsta internatskola och Staffan Erlandsson, skoldirektör…

 • Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

  2018-04-05

  Europa har många invandrare från olika länder. En grupp forskare på IFN har studerat hur tillfredsställda dessa är med livet. 26 000 första generationens invandrare och 5 000 andra generationens invandrare i 30 europeiska länder har deltagit i studien. Det visar sig att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i det nya landet spelar…

 • "Det råder inte brist på venture capital"

  2018-03-30

  I Ekonomisk Debatt 2018/2, återfinns tre artiklar av forskare vid eller affilierade till IFN. Först ut är Roger Svensson med debattartikeln ”En flodvåg av offentligt venture capital”. Svensson diskuterar och problematiserar det faktum att det tillkommer en rad nya offentliga fonder trots att det redan finns statlig venture capital att tillgå. I artikeln tar…

 • Glad påsk!

  2018-03-29

  IFN önskar alla besökare på denna webbplats: Glad påsk!

 • Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

  2018-03-28

  På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores rapporten "Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag". Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är två av författarna som även deltog vid lanseringen. Henrik Jordahl har studerat huruvida företag i…

 • Born global-företag skapar få jobb

  2018-03-27

  På måndagen presenterade Magnus Henrekson och Louise Johannesson studien Born globals – fakta och önsketänkande (Karl-Adam Bonniers stiftelse), som de författat tillsammans med Shon Ferguson. Alla tre är forskare på IFN. De förklarade att regeringen implementerar nu offentliga stödprogram speciellt riktade mot born globals. Men, skriver…

 • Nydisputerad IFN-forskare till OECD

  2018-03-26

  IFN-forskaren Louise Johannesson har disputerat vid Örebro universitet med avhandlingen Settling disputes at the World Trade Organization.  I avhandlingen behandlas frågor som rör tvistelösning inom ramen för handelsorganisationen WTO. Louise Johannesson började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till…

 • Ny podd om hur auktioner kan effektivisera marknader

  2018-03-26

  Pär Holmberg forskar om auktioner och har bland annat visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftiga genom en mindre regeländring. I denna podd berättar han om elmarknaden i allmänhet och auktioner av elkraft i synnerhet. Pär Holmberg är docent i nationalekonomi och…

 • Engagerad debatt om EU:s framtid

  2018-03-23

  Den årliga EEAG-rapporten om Europas ekonomi i allmänhet och i synnerhet ett kapitel om att "Det är okej att vara annorlunda: Politisk samordning och ekonomisk konvergen" presenterades på fredagen av professor Clemens Fuest, CESifo München, i Stockholm. Presentationen följdes av en paneldiskussion där även Katarina Areskough Mascarenhas,…

 • Tror du att tillsvidareanställningar försvunnit, då tror du fel

  2018-03-22

  Det är en utbredd uppfattning att tillsvidare anställningar, hos en arbetsgivare med kollektivavtal, håller på att försvinna och ersättas av andra anställningsformer (atypiska anställningar) som visstidsanställning och bemanningsjobb. Men detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade Lars Calmfors, IFN och ordförande…

 • Är rikedom och fattigdom självförstärkande spiraler?

  2018-03-20

  Två forskare som är affilierade till IFN, Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, och David Cesarini, New York University, har tillsammans med Robert Östling, Stockholms universitet, tilldelats medel från Ragnar Söderbergs Stiftelse för forskningsprojektet "Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer". Detta…

 • Belönad för forskning om sociala nätverk och entreprenörskap

  2018-03-15

  Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor på Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom…

 • Så skapades Ikeas DNA

  2018-03-13

  Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter har Staffan Jeppsson föreläst om Ikeas DNA. Jeppsson har arbetat 30 år i Ikea och Inter Ikea i fem länder. Han har arbetat med konceptutveckling och varit personlig assistent åt Ingvar Kamprad i sex år. I sitt föredrag på IFN beskrev Jeppsson Ikeas väg från att Ingvar Kamprad…

 • Förändrad kunskapssyn kritiseras

  2018-03-08

  Läroplanen är ett uttryck för postmodern konstruktivistisk kunskapssyn som nedvärderar faktakunskaper, förklarar Magnus Henrekson, IFN, i Studio ett. Barn till invandrarföräldrar hade klarat sig bättre i den gamla faktaskolan, tror han. Henrekson intervjuas i SR/Studie ett. Invandrarfamiljer som inte är fulländade i svenska språket,…

 • Alexander Ljungqvist lämnar New York för professur på Handelshögskolan

  2018-03-05

  Alexander Ljungqvist, som sedan tidigare är affilierad till IFN och forskar bland annat om aktiemarknadens betydelse för näringslivet tillsammans med flera IFN-forskare, blir professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från Stern School of Business, New York University. Ljungqvist utses till innehavare av Familjen Stefan Perssons professur i…

 • Citeringar som mått för forskning

  2018-03-02

  Kvantitativa citeringsmått används sedan länge för att mäta forskningsproduktion samt för att rangordna forskare, institutioner och tidskrifter. Men vad betyder valet av citeringsmått för jämförelser av forskare i nationalekonomi? Simon Ek och Magnus Henrekson, IFN, har  analyserat citeringar på bl.a. Google Scholar för alla…

 • Vad är det som gått fel i skolan?

  2018-02-22

  I samband med IFN:s årliga alumnimiddag presenterade Magnus Henrekson boken Kunskapssynen och pedagogiken,  som han är en av fyra författare till. Ett scensamtal hölls därefter med Magnus Henrekson, Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet, och Marcus Strömberg, vd Academedia. Samtalet leddes av journalisten Cecilia Garme.

 • Nya butiker gynnar konsumenter i stora kommuner

  2018-02-21

  Trots att tjänsteföretag växer snabbt och dominerar moderna ekonomier saknas kunskap om deras produktivitet. I en artikel i senaster numret av Ekonomisk Debatt presenterar Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, nya metoder för att analysera produktivitet i tjänsteföretag där investeringar i ny teknik är centrala. De har undersökt i…

 • Akademiska artiklar som läses av många

  2018-02-16

  Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara är författare till "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Public Economics. Artikeln är den mest nedladdade under de senaste 90 dagarna. Det är också den artikel som fått mest genomslag i sociala…

 • Vem älskar kollektivavtal?

  2018-02-15

  Färre är med i facket och det beror på ändrat beteende hos löntagarna snarare än strukturella förändringar på arbetsmarknaden, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) i en rapport som presenterades i dag i Stockholm. Organisationsgraden har sjunkit med 16 procent, sa Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Rådet…

 • Ny webbplats för Global Award

  2018-02-14

  Global Award för Entrepreneurship Research har en ny uppdaterad webbplats. Priset är unikt i sitt slag med prissumman 100 000 euro och en global inriktning. Priset delas gemensamt ut av Entreprenörskapsforum och IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb.

 • Sommarassistenter sökes!

  2018-02-05

  IFN söker två forskningsassistenter för arbete under två månader sommaren 2018. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du som…

 • Medborgarlön – en synnerligen dyr historia

  2018-02-02

  Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, är två av författarna till antologin Pengar för ingenting – essäer om medborgarlön (Timbro förlag 2018). "Välfärdstaten [...] bygger i teorin på att den som kan arbeta och försörja sig själv också ska göra det", skriver Bergh. Mårten Blix å sin sida…

 • Uppskattad kritik av vinsttak i välfärden

  2018-01-26

  Henrik Jordahls gästkrönika i SvD har väckt uppmärksamhet, bland annat i form av ovanligt många läsarmejl. Flera läsare skriver att de uppskattar hans kritik av regeringens förslag att införa ett vinsttak i välfärdssektorn. Henrik Jordahl förklarar att han skrev artikeln därför att han "var upprörd över att…

 • Forskare: sänk skatt på inkomst och höja den på kapital

  2018-01-17

  Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport som presenterades på ett seminarium på onsdagen. Övriga rapportförfattare är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet. Forskarna föreslår att skatt på arbete sänks men att skatt…

 • Lars Calmfors expert i norsk utredning

  2018-01-12

  Lars Calmfors, IFN, har utsetts av norska regeringen att ingå i en expertgrupp som ska studera arbetsmarknaden. Gruppens ordförande är professor Steinar Holden. ”I jämförelse med övriga nordiska länder har Norge haft en ganska dålig utveckling vad gäller sysselsättningsgrad” förklarar Lars Calmfors. Sysselsättningen har…

 • "Risken för menlös forskning är inte överdriven"

  2018-01-02

  Originalitet och intresse för att utmana grundmurade antaganden uppmuntras inte nödvändigtvis inom samhällsvetenskaplig forskning, skriver Johan Wennström, IFN, i Respons. Han refererar till vetenskapshistorikern Alice Dreger som har granskat ett antal fall där forskare i USA råkat illa ut när de ifrågasatt etablerade uppfattningar. Wennström…

 • Aktuellt 2017

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se