Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • Fri spädbarnvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  2018-04-18

  SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt…

 • Föreläsningar om ekonomi

  2018-04-16

  Tankesmedjan Timbro har under tre helger arrangerat en utbildning i ekonomi. Deltagarna har lärt sig om både praktisk ekonomisk politik och nationalekonomisk forskning som "är relevant för den ekonomisk-politiska debatten". Fem av föreläsarna var IFN-forskare. Henrik Jordahl var först ut och föreläste om vinster i välfärden. Andreas…

 • Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  2018-04-11

  Magnus Henrekson deltog på onsdagen i ett rundabordsamtal och presenterade slutsatserna i boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos) som han är redaktör för och medförfattare till. En presentation gjordes även av Ralph Townsend, tidigare rektor för Winchester College – Storbritanniens äldsta internatskola och Staffan Erlandsson, skoldirektör…

 • Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

  2018-04-05

  Europa har många invandrare från olika länder. En grupp forskare på IFN har studerat hur tillfredsställda dessa är med livet. 26 000 första generationens invandrare och 5 000 andra generationens invandrare i 30 europeiska länder har deltagit i studien. Det visar sig att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i det nya landet spelar…

 • "Det råder inte brist på venture capital"

  2018-03-30

  I Ekonomisk Debatt 2018/2, återfinns tre artiklar av forskare vid eller affilierade till IFN. Först ut är Roger Svensson med debattartikeln ”En flodvåg av offentligt venture capital”. Svensson diskuterar och problematiserar det faktum att det tillkommer en rad nya offentliga fonder trots att det redan finns statlig venture capital att tillgå. I artikeln tar…

 • Glad påsk!

  2018-03-29

  IFN önskar alla besökare på denna webbplats: Glad påsk!

 • Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

  2018-03-28

  På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores rapporten "Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag". Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är två av författarna som även deltog vid lanseringen. Henrik Jordahl har studerat huruvida företag i…

 • Born global-företag skapar få jobb

  2018-03-27

  På måndagen presenterade Magnus Henrekson och Louise Johannesson studien Born globals – fakta och önsketänkande (Karl-Adam Bonniers stiftelse), som de författat tillsammans med Shon Ferguson. Alla tre är forskare på IFN. De förklarade att regeringen implementerar nu offentliga stödprogram speciellt riktade mot born globals. Men, skriver…

 • Nydisputerad IFN-forskare till OECD

  2018-03-26

  IFN-forskaren Louise Johannesson har disputerat vid Örebro universitet med avhandlingen Settling disputes at the World Trade Organization.  I avhandlingen behandlas frågor som rör tvistelösning inom ramen för handelsorganisationen WTO. Louise Johannesson började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till…

 • Ny podd om hur auktioner kan effektivisera marknader

  2018-03-26

  Pär Holmberg forskar om auktioner och har bland annat visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftiga genom en mindre regeländring. I denna podd berättar han om elmarknaden i allmänhet och auktioner av elkraft i synnerhet. Pär Holmberg är docent i nationalekonomi och…

 • Engagerad debatt om EU:s framtid

  2018-03-23

  Den årliga EEAG-rapporten om Europas ekonomi i allmänhet och i synnerhet ett kapitel om att "Det är okej att vara annorlunda: Politisk samordning och ekonomisk konvergen" presenterades på fredagen av professor Clemens Fuest, CESifo München, i Stockholm. Presentationen följdes av en paneldiskussion där även Katarina Areskough Mascarenhas,…

 • Tror du att tillsvidareanställningar försvunnit, då tror du fel

  2018-03-22

  Det är en utbredd uppfattning att tillsvidare anställningar, hos en arbetsgivare med kollektivavtal, håller på att försvinna och ersättas av andra anställningsformer (atypiska anställningar) som visstidsanställning och bemanningsjobb. Men detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade Lars Calmfors, IFN och ordförande…

 • Är rikedom och fattigdom självförstärkande spiraler?

  2018-03-20

  Två forskare som är affilierade till IFN, Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, och David Cesarini, New York University, har tillsammans med Robert Östling, Stockholms universitet, tilldelats medel från Ragnar Söderbergs Stiftelse för forskningsprojektet "Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer". Detta…

 • Belönad för forskning om sociala nätverk och entreprenörskap

  2018-03-15

  Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor på Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom…

 • Så skapades Ikeas DNA

  2018-03-13

  Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter har Staffan Jeppsson föreläst om Ikeas DNA. Jeppsson har arbetat 30 år i Ikea och Inter Ikea i fem länder. Han har arbetat med konceptutveckling och varit personlig assistent åt Ingvar Kamprad i sex år. I sitt föredrag på IFN beskrev Jeppsson Ikeas väg från att Ingvar Kamprad…

 • Förändrad kunskapssyn kritiseras

  2018-03-08

  Läroplanen är ett uttryck för postmodern konstruktivistisk kunskapssyn som nedvärderar faktakunskaper, förklarar Magnus Henrekson, IFN, i Studio ett. Barn till invandrarföräldrar hade klarat sig bättre i den gamla faktaskolan, tror han. Henrekson intervjuas i SR/Studie ett. Invandrarfamiljer som inte är fulländade i svenska språket,…

 • Alexander Ljungqvist lämnar New York för professur på Handelshögskolan

  2018-03-05

  Alexander Ljungqvist, som sedan tidigare är affilierad till IFN och forskar bland annat om aktiemarknadens betydelse för näringslivet tillsammans med flera IFN-forskare, blir professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från Stern School of Business, New York University. Ljungqvist utses till innehavare av Familjen Stefan Perssons professur i…

 • Citeringar som mått för forskning

  2018-03-02

  Kvantitativa citeringsmått används sedan länge för att mäta forskningsproduktion samt för att rangordna forskare, institutioner och tidskrifter. Men vad betyder valet av citeringsmått för jämförelser av forskare i nationalekonomi? Simon Ek och Magnus Henrekson, IFN, har  analyserat citeringar på bl.a. Google Scholar för alla…

 • Vad är det som gått fel i skolan?

  2018-02-22

  I samband med IFN:s årliga alumnimiddag presenterade Magnus Henrekson boken Kunskapssynen och pedagogiken,  som han är en av fyra författare till. Ett scensamtal hölls därefter med Magnus Henrekson, Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet, och Marcus Strömberg, vd Academedia. Samtalet leddes av journalisten Cecilia Garme.

 • Nya butiker gynnar konsumenter i stora kommuner

  2018-02-21

  Trots att tjänsteföretag växer snabbt och dominerar moderna ekonomier saknas kunskap om deras produktivitet. I en artikel i senaster numret av Ekonomisk Debatt presenterar Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, nya metoder för att analysera produktivitet i tjänsteföretag där investeringar i ny teknik är centrala. De har undersökt i…

 • Akademiska artiklar som läses av många

  2018-02-16

  Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara är författare till "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Public Economics. Artikeln är den mest nedladdade under de senaste 90 dagarna. Det är också den artikel som fått mest genomslag i sociala…

 • Vem älskar kollektivavtal?

  2018-02-15

  Färre är med i facket och det beror på ändrat beteende hos löntagarna snarare än strukturella förändringar på arbetsmarknaden, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) i en rapport som presenterades i dag i Stockholm. Organisationsgraden har sjunkit med 16 procent, sa Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Rådet…

 • Ny webbplats för Global Award

  2018-02-14

  Global Award för Entrepreneurship Research har en ny uppdaterad webbplats. Priset är unikt i sitt slag med prissumman 100 000 euro och en global inriktning. Priset delas gemensamt ut av Entreprenörskapsforum och IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb.

 • Sommarassistenter sökes!

  2018-02-05

  IFN söker två forskningsassistenter för arbete under två månader sommaren 2018. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du som…

 • Medborgarlön – en synnerligen dyr historia

  2018-02-02

  Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, är två av författarna till antologin Pengar för ingenting – essäer om medborgarlön (Timbro förlag 2018). "Välfärdstaten [...] bygger i teorin på att den som kan arbeta och försörja sig själv också ska göra det", skriver Bergh. Mårten Blix å sin sida…

 • Uppskattad kritik av vinsttak i välfärden

  2018-01-26

  Henrik Jordahls gästkrönika i SvD har väckt uppmärksamhet, bland annat i form av ovanligt många läsarmejl. Flera läsare skriver att de uppskattar hans kritik av regeringens förslag att införa ett vinsttak i välfärdssektorn. Henrik Jordahl förklarar att han skrev artikeln därför att han "var upprörd över att…

 • Forskare: sänk skatt på inkomst och höja den på kapital

  2018-01-17

  Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport som presenterades på ett seminarium på onsdagen. Övriga rapportförfattare är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet. Forskarna föreslår att skatt på arbete sänks men att skatt…

 • Lars Calmfors expert i norsk utredning

  2018-01-12

  Lars Calmfors, IFN, har utsetts av norska regeringen att ingå i en expertgrupp som ska studera arbetsmarknaden. Gruppens ordförande är professor Steinar Holden. ”I jämförelse med övriga nordiska länder har Norge haft en ganska dålig utveckling vad gäller sysselsättningsgrad” förklarar Lars Calmfors. Sysselsättningen har…

 • "Risken för menlös forskning är inte överdriven"

  2018-01-02

  Originalitet och intresse för att utmana grundmurade antaganden uppmuntras inte nödvändigtvis inom samhällsvetenskaplig forskning, skriver Johan Wennström, IFN, i Respons. Han refererar till vetenskapshistorikern Alice Dreger som har granskat ett antal fall där forskare i USA råkat illa ut när de ifrågasatt etablerade uppfattningar. Wennström…

 • Aktuellt 2017

 • Aktuellt 2016

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se