Aktuellt

Hur ska Stockholms elförsörjning se ut?

2019-12-02

Thomas Tangerås i samtal med Ola Hökstrand, Fortum, Lennart Söder, KTH och Johan Lindehag, Ellevio.

Under måndagen medverkade Thomas Tangerås, chef för IFN:s elmarknadsprogram, i ett panelsamtal om elförsörjningen i Stockholm anordnat av Stockholms stad. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) hälsade välkomna och betonade i sitt inledningstal värdet av att hitta långsiktiga lösningar på elproblemet i ett skede då samhället står inför en stor omställning.

Thomas Tangerås bidrog med ett samhällsekonomiskt perspektiv i samtalet.  Det finns utrymme för att öka förbrukningen av el i Stockholm, sa han:

– Idag är kapaciteten 1845 MW kontra de 800 MW vi i genomsnitt använder.

 Förbrukningen är ojämnt fördelad över året, det är när alla ska upp och jobba samtidigt och när alla kommer hem från jobbet vid samma tidpunkt de dagar på året då det är väldigt kallt som problemen uppstår, sa Thomas Tangerås.

Men problemen med elförsörjningen har också inverkan på industrins tillgång till el. Något som är avgörande för Stockholmsregionens konkurrenskraft. Thomas Tangerås fick frågan om hur man ska säkra industrins tillgång till el.

– Det viktigaste svaret är att man utnyttjar den kapacitet man har så bra som möjligt. Om man kunde flytta el mellan timmarna skulle det bli billigare.Ett sätt att göra det på, skulle vara att införa ett så kallat elområde Stockholm, sa han.

I dagsläget är Sverige indelat i fyra elområden, en uppdelning som gör att priserna på el skiljer sig åt  i landet beroende på hur mycket el som produceras och efterfrågas inom respektive område.  En uppdelning där elområde Stockholm skulle vara mer avgränsat än det är idag skulle i förlängningen ge bättre prissignaler om var i systemet det är knappt med resurser, och ge strakare incitament att flytta konsumtion till de timmar då systemet är mindre ansträngt, menar Thomas Tangerås.

I panelen medverkade också Lotta Medelius-Bredhe, tf GD, Svenska Kraftnät, Anders Egelrud, Vd Stockholm Exergi, Johan Lindehag, Vd Ellevio, Lennart Söder, professor KTH,  och Ola Hökstrand, Business Development Manager Fortum. Samtalet modererades av Staffan Ingvarsson, Vd för Stockholm Business Region. Under dagen medverkade även energiminister Anders Ygeman (S).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se