Aktuellt

"Det jag gör ska betyda något för samhället"

2019-08-09

Kajsa Rudal framför ingången till IFN.

”Det var jättebra att min period som sommarassistent på IFN började med årets Sommarsammankomst”, säger Kajsa Rudal. I denna deltar nämligen nästan alla forskare och andra anställda. ”Jag lärde mig snabbt vem som var vem”, förklarar hon. Kajsa säger att hon lärt sig mycket om databehandling, vilket hon kommer att ha stor nytta av i framtiden. Några tråkiga och monotona arbetsuppgifter har hon inte haft. ”Det är väldigt trevligt på IFN”, förklarar hon.

Kajsa Rudal har en fil.kand. i nationalekonomi från Linnéuniversitetet och ett år kvar till en master examen vid Göteborgs universitet. Hon fick vetskap om sommarassistentjobbet genom ett mejl som den programansvarige på institutionen i Göteborg sände ut.

– Jag funderar på att doktorera i nationalekonomi och tycker att frågor om näringslivet är spännande, säger hon som svar på frågan ”varför just IFN?”.

Kajsa förklarar att hon tycker om policyrelevanta frågeställningar och att hon skrev sin kandidatuppsats om hur ISK-beskattning påverkar sparande. Hon är samhällsintresserad och tycker om matematik.

– Jag vill att det jag gör ska betyda något för samhället, att jag kan bidra på något sätt.

Vad har du lärt dig under sommaren på IFN?

–Jättemycket om datahantering, svarar hon blixtsnabbt.

Hon förklarar att denna kunskap helt säkert kommer att vara bra att ha i arbetet med masteruppsatsen (som hon ännu inte bestämt ämne för).

– Det är kunskap som man inte får på universitetet men som är oerhört värdefull i utbildningen men också senare för jobb.

– Jag har fått inblick i hur forskning fungerar. Tidigare visste jag inte hur mycket arbete som krävs för att hitta och bearbeta data och för att göra den användbar för forskning. Jag har helt enkelt fått andra perspektiv på hur metod funkar.

Kajsa har arbetat tillsammans med flera IFN-forskare men berättar entusiastiskt hur mycket hon även lärt sig av de ordinarie forskningsassistenterna på IFN.

– Vi är i ungefär samma ålder och jag har fått hjälp av dem med mina arbetsuppgifter men de har också delat med sig av erfarenheter och tankar kring exempelvis att söka till doktorandutbildning.

Kajsa har trivts på IFN och berättar att hon egentligen bara överraskats på en punkt:

– Ålderspannet är mycket större än vad jag hade föreställt mig!

Den äldste forskaren är närmare 90 år och de yngsta assistenterna kring 25 år.     

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se