Aktuellt

Marco Pagano: ”IFN-forskare har förmågan att komma med intressanta och nya forskningsfrågor.”

2019-09-27

Marco Pagano forskar inom Labor and Finance och besökte IFN i veckan.

Den italienske ekonomen Marco Pagano, University of Naples Federico II, besökte IFN i veckan. Han är globalt ledande inom området Labor and Finance. Det är också ett nyckelområde för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen.

Marco Pagano arbetar tillsammans med IFN-forskarna Joacim Tåg och Martin Olsson i ett projekt som tar upp frågor om hur olika slags företagsägande och ägarförändringar påverkar anställda och hur talang fördelas inom och mellan företag. I projektet tittar forskarna på dessa frågor i en svensk kontext med hjälp av svenska registerdata.

Hans samarbete med IFN inom ramen för programmet Globaliseringen och företagen kommer att bidra till att vi får ny kunskap om det svenska näringslivet och han ser flera fördelar med att samarbeta med IFN-forskare:

– För det första den höga vetenskapliga kvaliteten hos IFN-forskare, när det gäller förmågan att komma med intressanta och nya forskningsfrågor, hitta nya sätt att använda data för att besvara frågorna och extremt goda kunskaper om svensk arbetskraft och svenska företag, säger han och fortsätter:

– För det andra, den fantastiska kvaliteten på de mikroekonomiska data som finns tillgängliga på IFN och som är så detaljerade som de bara kan vara inom ekonomiforskning idag. Sammantaget gör dessa två faktorer att arbeta med IFN-forskare som Joacim och Martin till en oöverträffad möjlighet för någon med mina forskningsintressen.

IFN har en tradition av öppen seminarieverksamhet och som en del av sitt besök i Stockholm, gav Pagano ett IFN-seminarium baserat på sin uppsats ”Talent Discovery, Layoff Risk and Unemployment Insurance”, en studie som undersöker hur arbetslöshetsförsäkringar påverkar produktiviteten och företags allokering av talang.

Pagano är verksam inom Labor and Finance och han ser flera utmaningar för just det forskningsfältet. Ett av dem är att forskning inom området kräver stora datainsamlingar och att det finns en risk för att, som han säger, "drunkna i data". Man kan tappa de intressanta forskningsfrågorna ur sikte, säger han. En annan utmaning är att forskningsfältet hamnar mellan arbetsmarknadsekonomi och finansiell ekonomi, två discipliner som traditionellt sett varit åtskilda och som i viss mån har olika angreppssätt och terminologi.

–Men att bryta ny mark och kunna arbeta med ett större antal forskare gör inte bara utmaningen utan också vinsten större inom området, avslutar Marco Pagano.

 

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se