Aktuellt

Gabriel Heller Sahlgren filosofie doktor

2019-10-02

Skolan är ett av ämnena i Gabriel Heller Sahlgrens avhandling.

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och London School of Economics (LSE), har försvarat sin avhandling Causal Inference in Social Policy: Evidence from Education, Health, and Immigration vid LSE. Han fick det ovanliga betyget ”Pass with no corrections”, vilket innebär att inga ändringar krävdes för att få avhandlingen godkänd.

Själva avhandlingen består av fyra fristående studier. De täcker områdena hälsoekonomi, utbildningsekonomi och politisk ekonomi. En av studierna visar att flyktinginvandring ökar sannolikheten för att svenskar går och röstar. I en annan del av avhandlingen har Gabriel Heller Sahlgren undersökt hur friskolekonkurrensen påverkar glädjen i skolan och elevernas kunskaper.

– Det visar sig att friskolekonkurrens sänker elevers välmående i skolan men samtidigt höjer deras PISA-resultat. Detta speglar den målkonflikt som jag diskuterar i boken Glädjeparadoxen, säger Gabriel Heller Sahlgren och tillägger att konkurrensen samtidigt gör att utbildningskostnaderna sänks.

Gabriel Heller Sahlgren har också undersökt hur den mentala hälsan påverkas av pensionering och hur yrkesrelaterad icke-formell vuxenutbildning – såsom personalutbildningar – ökar sannolikheten för att behålla ett jobb.

Avhandlingen baseras på olika slags ekonometriska metoder för att komma åt orsakssammanhang utan att ha tillgång till experimentella data.

Gabriel Heller Sahlgren kommer nu att göra en postdok på IFN och samtidigt fortsätta vara knuten till LSE.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se