Aktuellt

Lars Calmfors och Per Skedinger om kollektivavtal och lönebildning

2019-10-29

Lars Calmfors, Magnus Hedberg, vd Jusek och Per Skedinger. Foto: Louise Andersson, Jusek.

Debatten om lönebildningen har varit intensiv under hösten. Kollektivavtal för drygt 2,8 miljoner löntagare ska förhandlas under avtalsrörelsen 2020. Behöver vi en ny modell för lönebildning och kollektivavtal?

I måndags presenterade IFN-forskarna Lars Calmfors och Per Skedinger boken Kollektivavtal & lönebildning i en ny tid för fackförbunden JUSEK och Civilekonomernas kanslier. Boken är skriven tillsammans med Simon Ek, IFN och Uppsala universitet och Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet.

När färre väljer att organisera sig fackligt och när ekonomin blir mer uppdragsbaserad måste kollektivavtalen anpassas till det. – En annan utmaning gäller Industriavtalet från 1997, säger Lars Calmfors och Per Skedinger.  Industrinormeringen bidrog till att bryta ett tidigare mönster med för höga lönehöjningar. Idag har vi löneökningar som är för låga och försvårar de relativlöneökningar som behövs för många anställda i offentligt finansierade verksamheter med stor arbetskraftsbrist.

Hur allt detta kommer att hanteras i den kommande avtalsrörelsen är centralt för hur framtidens lönebildning kommer att se ut. Lars Calmfors och Per Skedinger diskuterade bland annat faktorer som kan bli avgörande i den kommande avtalsrörelsen. På vilken nivå kommer det så kallade märket att hamna? Hur stor hänsyn till resten av ekonomin är fack och arbetsgivare i industrin beredda att ta? Konjunkturen slår olika i olika delar av ekonomin. Den centrala frågan på sikt är enligt Lars Calmfors om det går att reformera lönenormeringen så att den bättre beaktar läget i hela ekonomin och tillåter mer av relativlöneförändringar.

Här kan du läsa mer om boken

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se