Aktuellt

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Therese Nilsson presenterade ny forskning i Spanien

2019-10-30

Niclas Berggren, Andreas Bergh och Therese Nilsson presenterar forskning i Navarra.

Hur påverkas populismen i Europa av globaliseringen, vad finns det för samband mellan marknadsekonomi och antisemitism och hur diskrimineras homosexuella på hyresmarknaden? Det är ämnen för ny forskning på IFN som fyra av forskarna inom programmen Institutionernas ekonomi och Tjänstesektorns ekonomi presenterade på en konferens vid Universitetet i Navarra, i Pamplona, Spanien, 24–25 oktober.

Under dessa två dagar diskuterade ca 20 deltagare från olika delar av Europa uppsatser inom två nationalekonomiska områden: public choice, dvs. en gren inom nationalekonomin där man använder sig av ekonomiska modeller för att analysera politiskt agerande, och institutionell ekonomi, dvs. ekonomisk forskning om hur lagar, regler och moraliska normer i ett samhälle påverkar ekonomin och andra viktiga utfall i samhället.

Therese Nilsson presenterade en ny uppsats om hur manliga homosexuella par diskrimineras på den portugisiska hyresmarknaden, vilket visas med hjälp av ett fältexperiment i Lissabon och Porto. Det visar sig att sannolikheten för att de får ett positivt svar av hyresvärdarna är över 20% lägre än för heterosexuella par. Andreas Bergh berättade om en ny uppsats om hur globalisering påverkar populism i Europa, med tecken på att effekten inte är negativ, vilket tidigare har hävdats i debatten. Niclas Berggren lade fram en studie som relaterar graden av marknadsekonomi till hur utbredd antisemitismen är. Preliminära resultat tyder på att mer öppna finansiella marknader kan leda till mer antisemitism, medan en starkare rättsstat står i en negativ relation till anti-judiska attityder.

2019-10-25 Henrik Jordahl Navarra.jpg

Henrik Jordahl presenterade en studie om svenskars attityder till vinst i välfärdssektorn. När de fick korrekt information om avkastningen blev de mindre negativt inställda. Forskningen på de här områdena befinner sig just nu i ett tidigt stadium.

Niclas Berggren är ansvarig för forskningsprogammet Institutionernas ekonomi och han ser konferenser av den här typen som något värdefullt för att föra forskningen framåt. – Vi fick mycket konstruktiva kommentarer och det kommer att bistå oss i arbetet med att förbättra studierna, säger han.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se